xs
xsm
sm
md
lg

สกว.รวม ม.เกษตรฯ พัฒนาของที่ระลึกสามมิติ สร้างรายได้ชุมชนรอบเมืองมรดกโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สกว.สนับสนุนนักวิจัยจาก ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแบบจำลอง 3 มิติเสมือนจริงที่สะท้อนเอกลักษณ์ของโบราณสถานสำคัญในเมืองมรดกโลก สุโขทัย-พระนครศรีอยุธยา หวังสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
แบบจำลอง สามมิติ ที่ยังไม่ได้ลงสี


ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแบบจำลอง 3 มิติ เสมือนจริงของโบราณสถานสำคัญในเมืองมรดกโลก โดยการถ่ายภาพทางอากาศความละเอียดสูง สำหรับกลุ่มโอทอปและเอสเอ็มอี รองรับตลาดท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย กล่าวว่า แม้จะมีนักท่องเที่ยวชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยจำนวนมาก ซึ่งสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยว แต่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่กลับไม่ได้รับอานิสงส์มากนัก เนื่องจากหลายพื้นที่ซื้อสินค้าจากที่อื่นมาวางขาย ทำให้ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น


ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 3 มิติ  ทำเสร้จแล้ว


นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาคุณภาพการออกแบบและผลิตของที่ระลึกด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว
คณะนักวิจัย ส่งมอบชิ้นงานให้ชุมชน


คณะนักวิจัยได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลของโบราณสถานที่สำคัญในเมืองมรดกโลก และคัดเลือกโบราณสถานสำคัญที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นที่รู้จัก สามารถเป็นตัวแทนหรือแลนด์มาร์กของเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและพระนครศรีอยุธยา รวม 10 แห่ง จากนั้นจึงถ่ายภาพทางอากาศความละเอียดสูงร่วมกับการถ่ายภาพภาคพื้นดินรอบโบราณสถานอย่างละเอียด แล้วสร้างแบบจำลอง 3 มิติต้นแบบให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยคณะวิจัยได้ทำการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่ชุมชน โอทอป และเอสเอ็มอี ในพื้นที่ไปจำนวน 2 ครั้ง เพื่อนำไปผลิตต่อและจำหน่ายต่อให้นักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

“งานวิจัยนี้เป็นโครงการต้นแบบสำหรับการผลิตของที่ระลึกด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และเพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในระดับสากลในอนาคต ผศ.ดร.ภาสกรกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...