xs
sm
md
lg

กสอ.ผนึกสถาบันอาหาร สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นางการะเกด โชติชินรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันอาหารดำเนินกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคลัสเตอร์เป็นกลุ่มแรกประมาณ 30 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รวมกลุ่ม สร้างพลัง สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจและประเทศไทย” โดย นายงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษา ดีโฟ คอลซัลแท็นท์ จำกัด นอกจากนี้ยังร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานคลัสเตอร์อาหารอนาคต และเขียนแผนนวัตกรรม

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์อาหารอนาคต สร้างความเชื่อมโยงในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผสานการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากร ข้อมูลและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน รวมถึงรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในแนวตั้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งสร้างความร่วมมือในแนวนอนกับอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบให้เจริญเติบโตอย่างมีแบบแผน งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตในรุ่นต่อไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันอาหาร คุณภิญญาพัชญ์ โทร. 06-1669-9811 E-mail : pinyapat@nfi.or.th และ jaruwan@nfi.or.th

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...