xs
xsm
sm
md
lg

ก.เกษตรฯ ร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 26 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาผลงานนวัตกรรมงานวิจัยในด้านต่างๆ จำนวนประมาณ 100 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0” โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ หรือนำมาเป็นต้นแบบในการทำวิจัย การเรียนการสอน

ทั้งนี้ การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติจะจัดหมุนเวียนไปยังส่วนภูมิภาค ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานเกษตรแฟร์ขึ้น สำหรับปีนี้การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนมายังส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร คือมาจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรโดยตรง
 
สำหรับไฮไลต์การจัดงานจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการ “เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0” จำนวน 100 ผลงาน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและการแปรรูป 22 ผลงาน เช่น สาระสำคัญทางโภชนาการของกระเจี๊ยบแดงหลากหลายสายพันธุ์ บราวนีมันสำปะหลังอบกรอบ ไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลัง น้ำมะพร้าวชนิดผงและเนื้อมะพร้าวแผ่นกรอบ ชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานทางเลือก ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ KUML4 แคปซูลสารสกัดข้าวหอมมะลิงอก

กลุ่มอาหาร 13 ผลงาน เช่น มิรินข้าวไทย ขนมและของเล่นสำหรับสุนัขและแมว EAT me แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ การใช้ผงครั่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีแดงในผลิตภัณฑ์แหนม เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา ซีอิ๊วข้าวเหนียวดำ

กลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือ จำนวน 5 ผลงาน เช่น แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก เครื่องผลิตก้อนเห็ดเกษตรสกลนคร 1 เครื่องสีข้าว

กลุ่มสิ่งแวดล้อม 6 ผลงาน เช่น ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ต แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปลูกป่าเพื่อการเก็บกักคาร์บอนอย่างยั่งยืน แผ่นปลูกพืชบนหลังคาจากใยสังเคราะห์

กลุ่มสัตว์และประมง 15 ผลงาน เช่น จักรยานลู่วิ่งเพื่อการออกกำลังกายสำหรับสุนัข กล่องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพิเศษ กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแม็กโครอัลจี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ผลงาน เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ผลขนาดเล็ก นวัตกรรมย้อมครามธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยีนส์ ผงสกัดแอนโทไซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

กลุ่มผลงานที่ได้รับรางวัลของ มก.12 ผลงาน กลุ่มภาคเอกชนที่รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย จำนวน 9 ผลงาน เช่น วัสดุปลูกผสมเชื้อไตรโคเอร์มา สารปรับปรุงดิน เจลรักษาสิวจากสารสกัดใบสาบเสือ ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ และกลุ่มหน่วยงาน มก. จำนวน 5 ผลงาน อาทิ UBI TM FIN FIN INNOVATION Cordybiotech

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตผลงานนวัตกรรมที่จะจัดแสดงสาธิตนวัตกรรม เช่น กรงอเนกประสงค์สำหรับสัตว์ป่วยอัมพาต การใช้ผงครั่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีแดงในผลิตภัณฑ์แหนม การสาธิตเมนูอาหารจากการประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่สามารถนำออกไปประกอบเป็นอาชีพเสริมทั้งด้านเกษตร อาหาร ศิลปะ สาธิตวิชาชีพด้านการเกษตร อาหาร งานประดิษฐ์ เช่น การทำขนมเปียกปูนกะทิสด การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การใช้น้ำสำหรับสวนแนวตั้ง เป็นต้น

การจัดแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2018 ผลิตภัณฑ์จาก KU Farm Ku Outlet เช่น ผลิตภัณฑ์ไก่เคยูเบตง ผลิตภัณฑ์จากสถานีวิจัย ผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด การแปรรูปจากงานวิจัย ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของ Scrap Shop น้ำปลาหวานสูตร KU น้ำนมข้าวโพดจากไร่สุวรรณ ฯลฯ

การประกวดและการแสดง เช่น แนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ผลไม้ สัตว์เลี้ยง (แพะ แกะ) ปลากัด การจัดตู้ปลาสำหรับนักเรียนระดับต่างๆ กิจกรรมการจำหน่ายของชมรม สโมสร และร้านอาหารของนิสิตคณะต่างๆ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง

ตลาดนัด 13 โซน เพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร องค์กรการเกษตรมาจำหน่ายสินค้า ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร มะขามหวาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป หอมกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ต้นไม้ อุปกรณ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและของเด่นของดังจาก 8 ตลาดน้ำ ตลาดบก ตลาดโบราณ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายจำหน่ายภายในงาน ติดตามรายละเอียดได้ www.ku.ac.th /งานวันเกษตรแห่งชาติ

ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ในการซื้อสินค้าในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 สามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานผ่านการสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันจากธนาคารต่างๆ และมีโปรโมชันพิเศษ เฉพาะผู้ใช้ SCB Easy App อีกช่องทางหนึ่งด้วย

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *
กำลังโหลดความคิดเห็น...