xs
xsm
sm
md
lg

“ปัญญาภิวัฒน์” เปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ป้อนอุตสาหกรรม 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พีไอเอ็ม
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เผยการศึกษาไทยต้องสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่ใช้ได้จริง รุกจัดแสดงโชว์หุ่นยนต์นวัตกรรมแห่งสังคมยุคใหม่ พร้อมโชว์ไฮไลต์หุ่นยนต์ผู้ช่วยประจำบ้าน หุ่นยนต์เจียวไข่ หวังนำร่องผลิตหุ่นยนต์รองรับภาคอุตสาหกรรม 4.0

อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พีไอเอ็ม เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ได้ศึกษาวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่กำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากในระดับนานาชาติ และในปีการศึกษา 2560 นี้ พีไอเอ็มพร้อมเปิดหลักสูตรปริญญาตรี “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” หลักสูตรปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นบุคลากรระดับแนวหน้า สามารถปฏิบัติงานแบบเท่าทันเทรนด์ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีหุ่นยนต์ แขนกล และระบบอัตโนมัติเป็นองค์ประกอบ ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ทั้งภาควิจัยพัฒนาและภาคการผลิต โดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสสัมผัสกับนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดระดับนานาชาติ พร้อมกับได้คลุกคลีกับเนื้อหา การปฏิบัติงาน และเครือข่ายบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลกตลอดระยะเวลา 4 ปีของหลักสูตร รวมไปถึงมีโอกาสได้ฝึกนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้จริงกับบริบทของประเทศไทยภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดังกล่าว
หุ่นยนต์จำลองมนุษย์
ทั้งนี้ นวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แขนกล ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติ ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาเทรนด์ดังกล่าวเติบโตอย่างทวีคูณ โดยจากตัวเลขจำนวนหุ่นยนต์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าปีละ 10-15% และจากการคาดการณ์ในปี 2561 จะมีการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมมากถึง 2,327,000 ตัวทั่วโลก และ 41,600 ตัวในประเทศไทย (ที่มา : IFR - International Federal of Robotics) ซึ่งเมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของทางรัฐบาลที่เน้นย้ำการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ และการที่ “หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม” เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ที่เร่งพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด ทำให้สามารถสรุปได้ว่าโลกมีความต้องการทางด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมสูง และเชื่อว่าในอนาคตอุตสาหกรรมดังกล่าวจะใหญ่กว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งในประเทศไทยก็ได้มีการตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเห็นได้จากการจัดตั้งคลัสเตอร์หุ่นยนต์ในปีที่ผ่านมา เพื่อเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว

สำหรับมุมมองความต้องการของภาคเอกชน พบว่าปัจจุบันยังมีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจำนวนมาก ซึ่งหากประกอบกับการพิจารณามาตรการพัฒนาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ที่ในระยะสั้น (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ใช้นวัตกรรม (User) และผู้ที่สามารถออกแบบและวางระบบ (System Integrator) ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขการพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 300 คน/ปี นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของภาคเอกชนที่ต่างเร่งศึกษาและหาแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้าสู่ธุรกิจ โดยภาคเอกชนต่างๆเหล่านั้นต้องการบุคลากรที่พร้อมใช้งาน มีทักษะด้านการแก้ปัญหาความคิดเชิงวิเคราะห์ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ-สร้าง-ทดสอบ และสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา ฉะนั้นแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะต้องเร่งสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้จริง สามารถประยุกต์ใช้เข้าในภาคธุรกิจ ทั้งในด้านการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค และด้านการเสริมประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ทอดไข่เจียว
ด้าน ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พีไอเอ็ม กล่าวว่า การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้น ไม่ใช่เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนที่บุคลากรคน แต่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เสริมประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ลดภาระหน้าที่บางส่วนที่ทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือการนำเสนอโปรโมชันใหม่ อีกทั้งหุ่นยนต์ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงหรืออันตรายต่างๆ อาทิ การปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ในขณะเดียวกัน นวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเป็นตัวผลักดันให้บุคลากรในตลาดแรงงานต้องพัฒนาทักษะมากขึ้นให้สามารถทำงานร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางพีไอเอ็มกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสร้างศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มาพร้อมห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 4 ส่วน ด้วยเงินลงทุนกว่า 50 ล้านบาท เพื่อให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้วยห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร ในศูนย์ฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ส่วนที่ 2 ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ ส่วนที่ 3 ห้องปฏิบัติการควบคุมการสั่งงาน (Computer Numerical Control : CNC) และซอฟต์แวร์ระบบหุ่นยนต์ ส่วนที่ 4 ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางวิศวกรรม ภายในแต่ละห้องจะมีอุปกรณ์จริงที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนหุ่นยนต์ และนวัตกรรมต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนระดับนานาชาติรวมกว่า 10 หน่วยงาน อาทิ เซียซัน (SIASUN) บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ชั้นแนวหน้าของประเทศจีน, เอบีบี (ABB) บริษัทวิศวกรรมหุ่นยนต์ ระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยี ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, คูก้า (KUKA) บริษัทผู้บุกเบิกด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติชั้นนำของโลกมีฐานการผลิตยักษ์ใหญ่ในประเทศเยอรมนี, บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการครบวงจรด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีอัตโนมัติ ผู้นำตลาดนิวแมติกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในขณะเรียนรู้ตามแนวคิด “เรียนรู้จากประสบการณ์จริง” (Work-based Education) ควบคู่ไปกับการได้รู้จักและมีเครือข่าย (Networking) กับบริษัทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติชั้นนำทั่วโลก และ จุดเด่นสำคัญอีกประการ คือการสร้างกรณีศึกษา ผ่านโมเดลจำลองทางธุรกิจด้านหุ่นยนต์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางพีไอเอ็ม (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ได้จัดงานเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมจัดแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะกว่า 10 ตัว อาทิ เลี่ยงเลี่ยง หุ่นยนต์บริกรสุดไฮเทคจากประเทศจีน, iJINI หุ่นยนต์พ่อบ้านอัจฉริยะ ผู้ช่วยประจำบ้านที่สามารถเชื่อมต่อกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในบ้าน นำเข้าจากประเทศเกาหลี, NAO หุ่นยนต์จำลองมนุษย์ ที่สามารถจำคำพูด จำภาพ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้, YuMi หุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะผู้ช่วยใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม, หุ่นยนต์ทอดไข่เจียวอัตโนมัติ ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...