xs
sm
md
lg

เชียงรายเร่งผปก.เข้าใจศก.พอเพียงหว่นกระทบการลงทุน

เผยแพร่:

เชียงรายเร่งสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนากิจการเติบโตแบบยั่งยืน หลังพบผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวได้ เผยเชียงรายยังมีศักยภาพน่าลงทุนคาดการณ์ปีนี้โตไม่น้อยกว่า 8%ผลพ่วงจากการค้าชายแดนไทย-จีน

นายนิพนธ์ วงศ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย ว่า ที่ผ่านมาต้องเข้าใจว่า ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก และมีหลายคนที่มีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องเร่งสร้างความเข้าใจ เพราะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ และสามารถดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน

สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงสามารถที่จะพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตไปได้ เพียงแต่ต้องเข้าใจหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาบูรณาการอย่างไรให้สามารถเติบโตได้ ซึ่งหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย ประการแรก ทุกเรื่องที่ทำต้องมีเหตุมีผล ประการที่ สองทำตามกระเป๋าตัวเอง อย่าลงทุนเกินตัว ประการที่ 3 การทำอะไรต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก และปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จะต้องเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และสุดท้ายการทำอะไรจะต้องระวังหลังเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าทำอะไร ต้องวางแผนไปถึงอนาคตด้วย

ในส่วนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายในปี 2550 นั้น ยังมีโอกาสเติบโตคาดว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณ 8-10% ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือได้รับอานิสงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวภาคเหนือมากขึ้น และเศรษฐกิจเชียงรายที่เติบโตสืบเนื่องมาจากการค้าขายกับประเทศจีนที่เดินทางมาทางเรืออาศัยลุ่มน้ำโขง แต่เดิมการเดินทางค้าขายทางเรือค้าขายได้ไม่เกิน 4 เดือน เพราะน้ำจะแห้งเรือไม่สามารถขนสินค้ามาได้ แต่หลังจากมีการสร้างเขื่อน ทำให้การค้าขายกับจีนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี และจังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบlong stay ทำให้ได้ลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายมีข้อได้เปรียบด้านพื้นที่ที่สามารถรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่มากที่สุด โดยจะไม่ให้เกิดตึกสูงจำนวนมากนัก เพราะจะมาบดบังทัศนียภาพที่ดีของเมืองเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพน่าลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ กลุ่มสินค้าที่น่าลงทุน เช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่จังหวัดเชียงรายยังไม่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ถ้ามีโรงงานเกษตรแปรรูปน่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์เกษตรของเมืองเชียงรายมีศักยภาพมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีผลิตผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายมาจากการทำการค้าชายแดน ในปีที่ผ่านมาการค้าชายแดนของเชียงรายโตถึง 200% อย่างไรก็ตาม การเปิด FTA ส่งผลให้เราขาดดุลการค้าเป็นปีแรก แต่ผู้ประกอบการค่อยเข้าใจและเริ่มตั้งหลักได้บ้างในช่วงนี้ ทางออกที่ดีที่สุดคือการปรับตัวเพื่อเป็นพ่อค้ามากขึ้น ส่วนเรื่องของการผลิตเรายังไม่สามารถสู้ในเรื่องของราคาได้และประกอบกับที่ผ่านมาผู้ประกอบการSMEs ของจังหวัดเชียงรายยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของการผลิตสินค้ามากนัก ส่วนหนึ่งมาจากขาดความรู้ และขาดการประชาสัมพันธ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...