xs
xsm
sm
md
lg

อว.ระดมเทคโนโลยี-นักวิชาการเร่งฟื้นฟูอุบลฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อว.ระดมเทคโนโลยี-นักวิชาการเร่งฟื้นฟูอุบลฯ โดยแผนระยะสั้นและทำได้ทันทีคือการจัดหาเมล็ดพันธุ์ต่างๆ แจกจ่ายให้กับเกษตรกร เช่น เมล็ดงาดำ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานีเริ่มคลี่คลาย ได้สั่งการให้ ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วย รมว.อว. และนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. นำหน่วยงานใน อว.ลงพื้นที่ประสบภัย พร้อมระดมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

"เบื้องต้นได้นำนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้าไปช่วยปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือเกษตรกรรมที่เสียหาย ตลอดจนฟื้นฟูสภาพจิตใจและให้ความรู้ในการสร้างอาชีพต่างๆ แก่ประชาชน พร้อมยังได้นำเครื่องกรองน้ำ มุ้งนาโน ยาพ่นกันยุง และครีมรักษาน้ำกัดเท้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของหลายหน่วยงานใน อว.ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกด้วย"

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ส่วนที่ต้องเร่งดำเนินการไปพร้อมกันคือการเร่งขยายผล “การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ” ผ่านความร่วมมือของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้า สภาเกษตรกรแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ดาวเทียมในการคาดการณ์ รวมถึงวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนให้มีศักยภาพเพียงพอสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร อีกทั้งยังช่วยลดน้ำหลาก ลดความรุนแรงในการเกิดอุทกภัยได้ และเมื่อชุมชนเกิดความมั่นคงทางด้านน้ำและผลผลิตแล้ว อว.ก็จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปส่งเสริมด้านนวัตกรรมชุมชน เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

"ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับนโยบายสร้างการเชื่อมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยภูมิภาค รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน อว. เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำและพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร ตามโครงการ “นวัตกรรมชุมชน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2563 ที่ อว. กำลังเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม"

ดร.สุวิทย์กล่าวอีกว่า ในเร็วๆ นี้ อว. จะส่งนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ร่วมจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร โดยที่เป็นแผนระยะสั้นและทำได้ทันทีคือการจัดหาเมล็ดพันธุ์ต่างๆ แจกจ่ายให้กับเกษตรกร เช่น เมล็ดงาดำ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถปลูกได้แม้ในพื้นที่น้ำน้อย และยังขายได้ราคาดี, เมล็ดพันธ์ุผักสวนครัว และก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 เดือน แผนระยะกลาง จะนำโครงการและข้อมูลจากงานวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ อว.มีอยู่ไปใช้ในการสนับสนุนและถ่ายทอดให้กับเกษตรกร และแผนระยะยาว จะกำหนดโครงการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่กับเกษตรกร โดยยึดความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณจากทางจังหวัดต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...