xs
xsm
sm
md
lg

อว.ดึง "สมองไหล" กลับไทยสร้างชาตินวัตกรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงการอุดมศึกษาวิทย์ฯ ชูความพร้อมของกระทรวง พร้อมต้อนรับมันสมองระดับชาติในแคนาดา-สหรัฐฯ กลับไทยมาสร้างชาตินวัตกรรม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada: ATPAC) ร่วมการประชุมวิชาการของสมาคม ATPAC และการประชุมสมาคมนักเรียนไทยและนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 ณ เมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิชาชีพและนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้มีโอกาสรับฟังยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางความร่วมมือกับผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศไทย เพื่อสร้างกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงจากภูมิภาคอเมริกาและแคนาดากลับมายังประเทศไทย รวมทั้งมีเป้าหมายในการก่อตั้งสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Thai Student Association in America and Canada) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ประสานงานและรับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของประเทศไทย

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ได้ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการจัดตั้ง อว. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปลดล็อครูปแบบการทำงาน 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการจากระบบราชการเดิมให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่ล้าสมัยหรือมีข้อจำกัดต่อการพัฒนา และการเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณแบบเดิม ให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมีการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นเครื่องมือสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทั้งด้านกำลังคน พลังสมอง และการดึงดูดคนเก่งจากต่างประเทศให้กลับเข้ามาพัฒนาประเทศไทยหรือโครงการสมองไหลกลับ ที่มีภารกิจสำคัญ 3 ด้าน คือ การพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองขับเคลื่อนสู่ความเป็นชาติแห่งนวัตกรรม โดยจะมีการยกระดับการวิจัยและพัฒนาจากร้อยละ 0.25 เป็น 4.0 สัดส่วนนักวิจัยต่อประชากรจาก 12 ต่อ 10,000 เป็น 25 ต่อ 10,000 มหาวิทยาลัยติดอันดับ 100 แห่งแรกของโลกจำนวน 5 แห่งและมีนักวิทยาศาสตร์ไทยได้รับรางวัลโนเบลอย่างน้อย 1 คน ในปี 2575 ซึ่งนักศึกษาไทยได้มีการซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น แนวทางการทำงานที่ประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อสามารถนำองค์ความรู้ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างมาใช้พัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

"อว.มีภารกิจดึงมันสมองไทยที่อยู่ต่างแดนให้กลับไปทำงานที่ไทย หรือการหารูปแบบที่จะทำอย่างไรให้บุคคลที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศเหล่านี้สามารถนำองค์ความรู้และงานวิจัยของพวกเขาเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ พัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้ได้ ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่เมืองไทยหรือไม่ก็ตาม" ดร.สุวิทย์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...