xs
xsm
sm
md
lg

12 ปีที่รอคอยส่งมะม่วงฉายรังสีไปขายอเมริกาได้จริงๆ เสียที

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผศ.ดร.พีระศักด์ ฉายประสาท  และ ดร.สุวิมล เจตะวัฒนะ
แม้ว่าอเมริกาจะปลดล็อคให้ไทยส่งมะม่วงที่ผ่านการฉายรังสีมาตั้งแต่ปี '50 แต่มะม่วงไทยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในตลาด เพราะทั้งรูปลักษณ์และเนื้อมะม่วงที่ไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 สหรัฐอมริกได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด (Fresh Frut) ของไทย 6 ชนิดได้แก่ มะม่วง ลำไย มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ และสับปะรด โดยจะต้องได้รับการฉายรังสีก่อนส่งออกไปยังสหรัฐฯ นับเป็นการเปิดตลาดผลไม้ไทย แต่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยกลับมีปัญหาด้านคุณภาพ โดยพบปัญหาการเกิดเส้นดำบริเวณผิวเปลือก และเกิดเนื้อสีน้ำตาล และส่วนใหญ่มักเกิดบริเวณส่วนแก้มของผล จึงไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ,สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) BEDO ,
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ร่วมจัดงานแถลงข่าว "วิจัยปลดล็อคส่งออกมะม่วงไป
อเมริกา" ความภูมิใจของนักวิจัยไทยกับการต่อสู้อย่างยาวนานกว่า 12ปีในการแก้ปัญหาเพื่อปลดล็อคการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสดสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องวิภาวดี C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นผลไม้ที่ทำรายได้ให้ประเทศไทย สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ และเป็นสายพันธุ์ที่มีความต้องการของตลาดสูงเนื่องจากมีลักษณะเด่น คือ เมื่อผลสุก ผิวของเปลือกมีสีเหลืองนวลถึงเหลืองทอง เนื้อสีเหลืองมีกลิ่นหอม จึงเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอเมริกา แต่ปรากฏว่านับตั้งแต่เริ่มส่งออกในปีพ.ศ. 2551 การส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หลังฉายรังสีไปอเมริกาได้ประสบปัญหาด้านคุณภาพดังกล่าวข้างต้น ทำให้ไทยไม่สามารถส่งออกผลมะม่วงสดไปยังอเมริกาได้จนถึงปัจจุบัน

จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดเป็นโจทย์ให้นักวิจัยไทยกลายเป็นโครงการ "การศึกษาวิจัยมะม่วงให้ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพหลังการฉายรังสีแกมมา และการลดความเสียหายของมะม่วงฉายรังสีแกมมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด (BEDO) มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และงานวิจัยประสบผลสำเร็จในปี พ.ศ.2562 และได้ทดลองส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองชุดแรก 300 กิโลกรัม

ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่าก่อนฉายรังสีมะม่วงต้องมีคุณภาพดีก่อน โดยเริ่มจากคัดเลือกสวนมะม่วงที่ได้มาตรฐาน GAP และเริ่มห่อผลมะม่วงตั้งแต่มีผลเท่าไข่ไก่ รวมทั้งควบคุมมาตรฐานตั้งแต่การขนส่งเข้าโรงคัดบรรจุ การตัดขั้ว การล้างทำความสะอาด คัดขนาดและห่อหุ้ม จากนั้นจึงส่งฉายรังสีที่ สทน.

ด้าน ดร.สุวิมล เจตะวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สทน.ระบุว่าการฉายรังสีผลไม้สดนั้นเพื่อป้องกันแมลงที่ไปไข่ในผลไม้และหลุดออกไปแพร่พันธุ์ในประเทศปลายทาง โดยสิ่งสำคัญในการฉายรังสีผลไม้ตามมาตรฐานอเมริกาคือปริมาณต้องไม่ต่ำกว่า 400 เกรย์ และปริมาณสูงสุดต้องไม่เกิน 2 เท่าของปริมาณรังสีต่ำสุด อีกทั้งผลไม้ยังต้องแข็งแยงทนต่อการตรวจสอบด้วยรังสีเอ็กซ์อีก 2 ครั้งก่อนถึงปลายทางด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น...