xs
xsm
sm
md
lg

นำร่องใช้เทคโนโลยีอวกาศคาดการณ์ “มาลาเรีย” ระบาดในพม่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แผนภาพแสดงการระบาดของมาลาเรียทั่วโลกเมื่อปี ค.ศ.2018 โดยแสดงความหนาแน่นของโรคด้วยจำนวนผู้ป่วยต่อประชากร 1000 คน  (AFP Photo/Kun TIAN)
นำร่องใช้เทคโนโลยีอวกาศที่ใช้คาดการณ์ไฟป่าในสหรัฐฯ มาคาดการณ์สถานการณ์ระบาดของมาลาเรียในพม่า เนื่องจากพบสายพันธุ์ดื้อยาที่อุบัติใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการทำลายป่ากับการระบาดของโรค

โลกมีเป้าหมายที่จะกำจัดมาลาเรียให้สิ้นซากภายในช่วงอายุคนปัจจุบันภายในปี ค.ศ.2050 ซึ่งวารสารการแพทย์เดอะแลนเซท (The Lancet) ระบุว่า เป็นเรื่องใหญ่แต่ก็สำเร็จได้

เอเอฟพีอ้างข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ว่า ระหว่างปี ค.ศ.2010-2017 พบการติดเชื้อและตายจากมาลาเรียในพม่าลดฮวบกว่า 90% ซึ่งเป็นผลพวงจากการบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้มุ้งป้องกันยุงอย่างแพร่หลายมากขึ้น ทว่าประเทศนี้ก็ยังพบการระบาดของโรคมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในลุ่มน้ำโขง

ตอนนี้มีสายพันธุ์มาลาเรียดื้อยาหลายสายพันธุ์ไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แลมีความกังวลว่าสายพันธุ์ดื้อยานี้จะกระจายไปถึงแอฟริกาที่มีผู้ป่วยมาลาเรียถึง 90% ของประชากรติดเชื้อมาลาเรียทั้งหมดบนโลก

เพื่อรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นนี้ ทาเทียนา โลโบดา (Tatiana Loboda ) นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) จึงใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าจากอวกาศ เพื่อรับมือการระบาดของมาลาเรียก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

โลโบดา ผู้เป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ (Maryland University) ในสหรัฐฯ อาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิอวกาศ และแบบจำลองความเสี่ยง ที่เคยใช้รับมือกับการคาดการณ์ไฟป่าในสหรัฐฯ มาประยุกต์กับงานป้องกันการระบาดของมาลาเรีย โดยใช้ระบุจุดที่มีการระบาดหนัก เพื่อการเตรียมพร้อมยาและส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปปฏิบัติการได้ล่วงหน้า

โลโลดาบอกว่า คนจำนวนมากใช้แบบจำลองอวกาศเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่มีใครใช้ในเชิงลึกและปริมาณมหาศาลเหมือนที่ทีมของเธอใช้ โดยเทคโนโลยีดาวเทียมจะให้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ทั้งอุณหภูมิพื้นผิวดิน ไอน้ำในบรรยากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ปกคลุมดิน เช่น ป่า ทุ่งพุ่มไม้ (shrubland) การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และแหล่งน้ำ

ข้อมูลที่ระบุข้างต้นจะถูกนำมารวมกับข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (socio-economic) ที่รวบรวมโดยทีมนักวิจัย ซึ่งออกสำรวจในเชิงลึก พร้อมกับกลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่ ตอนนี้โครงการดำเนินมาได้เพียง 3 ปี แต่ทีมของโลโบดาก็พบความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างอัตราการลดลงของป่ากับอัตราการติดโรคที่เพิ่มขึ้น

ทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ระบุว่า พื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรีย มักจะเป็นพื้นที่มีการตัดไม้ ทำเหมือง และเพาะปลูก ซึ่งมักเป็นแหล่งอาศัยของผู้อพยพและแรงงานที่หมุนเวียนเป็นช่วงๆ ซึ่งเป็นพาหะของสายพันธุ์มาลาเรียดื้อยาด้วย

งานนี้ทีมวิจัยมารีแลนด์ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลท้องถิ่นและนักวิทยาศาสตร์ทหาร เพื่อเก็บข้อมูลจากพลเรือนและกองทัพ แต่การเดินทางไปตามที่ต่างๆ นั้นไม่สามารถทำได้อย่างอิสระ โดยบางครั้งต้องถูกปิดตาเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทำงาน และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของทหาร ทำให้ทีมวิจัยเข้าไม่ถึงพื้นที่มีความขัดแย้ง
นำร่องใช้เทคโนโลยีจากอวกาศที่เคยใช้คาดการ์ณไฟป่าในสหรัฐฯ มาใช้พยากรณ์การระบาดของมาลาเรียในพม่า (AFP Photo/Nhac NGUYEN)


กำลังโหลดความคิดเห็น...