xs
xsm
sm
md
lg

จิสด้า-ญี่ปุ่นบรรยายพิเศษหนุนใช้ GNSS

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จิสด้าจับมือญี่ปุ่นร่วมจัดบรรยายพิเศษ GNSS เน้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์กับทุกภาคส่วน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับหน่วยงานร่วมของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน และบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำด้าน GNSS จากประเทศญี่ปุ่น จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง หรือ CORS ณ ห้อง Sapphire 101-103 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศของจิสด้า กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงจุดยืน และรายงานความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ความร่วมมือด้าน Continuously Operating Reference Station หรือ CORS รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในเรื่อง Global Navigation Satellite System หรือ GNSS โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วนของประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบันประเทศไทยได้เตรียมการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลระบบดาวเทียมนำทางแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า GNSS National Data Center เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูล GNSS ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการให้คำแนะนำและปรึกษาด้วยดีตลอดมา ทั้งจากการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลต้นแบบจากรัฐบาลญี่ปุ่น และมีการจัดตั้ง GNSS Innovation Center ขึ้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์โดยจัดให้มีการทำวิจัยและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ GNSS ในหมู่ผู้ประกอบการไทยทั้งในเชิงธุรกิจและบริการ

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ จิสด้ายังมุ่งหวังให้เกิดการนำค่าพิกัดแบบต่อเนื่อง และมีความแม่นยำสูงที่ได้จาก CORS ไปใช้ในภาคธุรกิจของไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร เช่น รถแทรคเตอร์ไร้คนขับอัตโนมัติ หรือภาคการก่อสร้างและสำรวจ ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการคิดค้นเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจประเทศอีกด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...