xs
xsm
sm
md
lg

จิสด้าเตรียมจัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติครั้งแรกของไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จิสด้าเตรียมจัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติครั้งแรกของไทย 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ IMPACT ฟอรั่ม เมืองทองธานี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้าจัดแถลงข่าวงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ IMPACT ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สำหรับงานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้น ณ เวทีกลาง Hall 10 เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 อิมแพค เมืองทองธานี

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า เพราะ “อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป” ทุกวันนี้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแทรกอยู่ในกิจวัตรประจำวันของผู้คน ยิ่งยุคนี้ที่เป็นยุคไร้พรมแดน ทุกอย่างเชื่อมถึงกันหมด ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเหล่านี้ผ่านกระบวนการจัดการทางเทคโนโลยีอวกาศแทบทั้งนั้น งานมหกรรมนี้จึงเป็นเหมือนเวทีที่ให้ทุกคนได้เห็นว่าคนในแวดวงนี้เขาทำอะไรกัน มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนบ้าง และให้ประชาชนได้รู้ว่าอวกาศสร้างสรรค์ประโยชน์และส่งต่อคุณค่าแก่สังคมอย่างไรบ้าง

"Thailand Space Week 2019 จึงเป็นเหมือนแพลตฟอร์มให้ผู้คนในแวดวงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้มารวมตัวกันนำเสนอผลงาน โปรเจกต์ และความก้าวหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ชุดความรู้ เทคโนโลยี และต่อยอดไปสู่ความร่วมมือกันทางธุรกิจ รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจ สร้างอาชีพ และส่งต่อคุณค่าต่างๆ ให้ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ของจิสด้าคือการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังยกระดับและส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของจิสด้าในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการสร้างเวทีในระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและอาเซียน เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI เพื่อประกาศเจตนารมณ์การยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม GNSS ในประเทศและสร้าง GNSS Eco-System ในอุตสาหกรรมระดับอาเซียน อีกทั้งยังส่งต่อคุณค่าและเสริมสร้างความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับรูปแบบการจัดงานของ Thailand Space Week 2019 คือ “Space for Sustainable Society” (S3) หรือ “เทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้า สังคมพัฒนายั่งยืน” เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เทคโนโลยีอวกาศช่วยส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืนได้อย่างไร ในงานนี้ประกอบไปด้วย 4 หมวดกิจกรรมหลัก ได้แก่

1.GeoInfotech หรือ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

2.11th Multi GNSS Asia หรือ ภาคีระบบดาวเทียมระบุตำรายละเอียดสูงระดับภาคเอเชีย ครั้งที่ 11

3.Aerospace Industry หรือ อุตสาหกรรมอากาศยานอวกาศ

4.Space Youth Forum เวทีเทคโนโลยีอวกาศสำหรับเยาวชน

นอกจากนี้ ยังการนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการ เวทีเสวนา เวทีกิจกรรม โครงการชิงทุนการศึกษา การสาธิตนวัตกรรม การประกวดสื่อสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสัมมนาเส้นทางสายอาชีพของแวดวงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าว

งานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019
จะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ IMPACT เมืองทองธานี ฟรีค่าเข้าร่วมงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tsw.gistda.or.th/
#tsw2019 #gistdaก้าวเข้าสู่ปีที่19 #อวกาศจ๋าพี่มาแล้วกำลังโหลดความคิดเห็น...