xs
xsm
sm
md
lg

9 ทีมสุดท้ายลุ้นเตรียมพิชิตสุดยอด UAV Startup

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


9 ทีมสุดท้ายลุ้นเตรียมพิชิตสุดยอด UAV Startup เตรียมชิงชนะเลิศ 28 ส.ค.นี้ ด้านจิสด้าหนุนดึงศักยภาพของคนไทยที่มีอยู่ มาร่วมแข่งขันกันและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศรวมถึงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดแข่งขัน “การประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Application ภายใต้โครงการ UAV Startup 2019” ในงาน Thailand Space Week 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์อวกาศ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า กล่าว ปีนี้การแข่งขันการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Application ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ โดยรอบชิงชนะเลิศมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเข้ามา 9 ทีมด้วยกัน

แบ่งออกเป็นด้าน Dual Use Technology (UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน) 4 ทีม ประกอบด้วย โครงการอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่งสำหรับการตรวจความผิดปกติตามแนวถนน จากทีมไอครีเอทีฟซิสเตมส์ โครงการการพัฒนา UAV เพื่อสนับสนุนมาตรฐานการจัดการเหตุคุกคามทางอาชญากรรมและปัญหาสุขภาพชุมชน จากทีมเดตั้มไลน์ โครงการระบบขนส่งกำลังบำรุงด้านการทหาร จากทีมทามอส และโครงการซอฟแวร์สำหรับโดรนในการสร้างแผนที่ 3 มิติและระบุตำแหน่งตนเองด้วยคอมพิวเตอร์บนตัวโดรน จากทีมโอแซดที โรโบติกส์

ทางด้าน Disaster (การพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน UAV ด้านบรรเทาภัยพิบัติ) 5 ทีม ประกอบด้วย โครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินเพื่อสนับสนุนระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางน้ำ จากทีมอาร์แอนด์ดี เอ็นไว-อินโนเทค โครงการอากาศยานหลายใบพัดสำหรับระบบตรวจจับฝูงชนเพื่อป้องกันการก่อวินาศภัย จากทีม Top engineering โครงการDrone Delivery for Disaster Relief จากทีมFling โครงการมัลติโดรนเพื่อสนับสนุนภารกิจดับเพลิง จากทีม เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส และ โครงการโดรนอัจฉริยะช่วยชีวิตผู้ประสบภัย จากทีม โนวี (2018)

"ทีมที่เข้ารอบทุกทีมจะต้องใช้กลยุทธ์ในการนำเสนอไอเดียที่มีความแปลกใหม่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับภารกิจต่างๆได้จริง นอกจากพิชิตโล่และเงินรางวัลแล้วก็จะได้รับการส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ Business matching และร่วมผลักดันเข้าโครงการแผนการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Entrepreneurial Development Program (EDP) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อีกทั้งภายในงานผู้เข้าชมยังได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ UAV ที่ผ่านการพัฒนาจนสมบูรณ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภารกิจอีกด้วย"

นายพรเทพ กล่าวอีกว่า กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Unmanned Aerial Vehicle หรือ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) มีต้นทุนในการผลิตและนำเข้าที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้งมีตลาดผู้ใช้งานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมถึง UAV สามารถประยุกต์เข้ากับงานได้หลากหลายประเภท เช่น งานสำรวจด้วยภาพถ่าย ด้านการจัดทำแผนที่ บริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ ความเปลี่ยนแปลงสภาวะของสิ่งแวดล้อม การป้องกันและประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติภัย ตลอดจนด้านการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

"จิสด้า ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีจุดแข็งในด้านการศึกษาและผลิต UAV เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้บินสำรวจพื้นที่ทางอากาศได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วทันต่อความต้องการ และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปพัฒนาใช้กับทุกๆภาคส่วน และเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ดึงศักยภาพของคนไทยที่มีอยู่มาร่วมแข่งขันกันและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงสามารถนำไปใช้ได้จริง" นายพรเทพกล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการนำเสนอรอบสุดท้ายได้ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น. อิมแพค เมืองทองธานี

9 ทีมสุดท้ายลุ้นเตรียมพิชิตสุดยอด UAV Startup เตรียมชิงชนะเลิศ 28 ส.ค.นี้ ด้านจิสด้าหนุนดึงศักยภาพของคนไทยที่มีอยู่ มาร่วมแข่งขันกันและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศรวมถึงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดแข่งขัน “การประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Application ภายใต้โครงการ UAV Startup 2019” ในงาน Thailand Space Week 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์อวกาศ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า กล่าว ปีนี้การแข่งขันการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Application ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ โดยรอบชิงชนะเลิศมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเข้ามา 9 ทีมด้วยกัน

แบ่งออกเป็นด้าน Dual Use Technology (UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน) 4 ทีม ประกอบด้วย โครงการอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่งสำหรับการตรวจความผิดปกติตามแนวถนน จากทีมไอครีเอทีฟซิสเตมส์ โครงการการพัฒนา UAV เพื่อสนับสนุนมาตรฐานการจัดการเหตุคุกคามทางอาชญากรรมและปัญหาสุขภาพชุมชน จากทีมเดตั้มไลน์ โครงการระบบขนส่งกำลังบำรุงด้านการทหาร จากทีมทามอส และโครงการซอฟแวร์สำหรับโดรนในการสร้างแผนที่ 3 มิติและระบุตำแหน่งตนเองด้วยคอมพิวเตอร์บนตัวโดรน จากทีมโอแซดที โรโบติกส์

ทางด้าน Disaster (การพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน UAV ด้านบรรเทาภัยพิบัติ) 5 ทีม ประกอบด้วย โครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินเพื่อสนับสนุนระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางน้ำ จากทีมอาร์แอนด์ดี เอ็นไว-อินโนเทค โครงการอากาศยานหลายใบพัดสำหรับระบบตรวจจับฝูงชนเพื่อป้องกันการก่อวินาศภัย จากทีม Top engineering โครงการDrone Delivery for Disaster Relief จากทีมFling โครงการมัลติโดรนเพื่อสนับสนุนภารกิจดับเพลิง จากทีม เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส และ โครงการโดรนอัจฉริยะช่วยชีวิตผู้ประสบภัย จากทีม โนวี (2018)

"ทีมที่เข้ารอบทุกทีมจะต้องใช้กลยุทธ์ในการนำเสนอไอเดียที่มีความแปลกใหม่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับภารกิจต่างๆได้จริง นอกจากพิชิตโล่และเงินรางวัลแล้วก็จะได้รับการส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ Business matching และร่วมผลักดันเข้าโครงการแผนการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Entrepreneurial Development Program (EDP) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อีกทั้งภายในงานผู้เข้าชมยังได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ UAV ที่ผ่านการพัฒนาจนสมบูรณ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภารกิจอีกด้วย"

นายพรเทพ กล่าวอีกว่า กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Unmanned Aerial Vehicle หรือ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) มีต้นทุนในการผลิตและนำเข้าที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้งมีตลาดผู้ใช้งานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมถึง UAV สามารถประยุกต์เข้ากับงานได้หลากหลายประเภท เช่น งานสำรวจด้วยภาพถ่าย ด้านการจัดทำแผนที่ บริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ ความเปลี่ยนแปลงสภาวะของสิ่งแวดล้อม การป้องกันและประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติภัย ตลอดจนด้านการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

"จิสด้า ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีจุดแข็งในด้านการศึกษาและผลิต UAV เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้บินสำรวจพื้นที่ทางอากาศได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วทันต่อความต้องการ และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปพัฒนาใช้กับทุกๆภาคส่วน และเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ดึงศักยภาพของคนไทยที่มีอยู่มาร่วมแข่งขันกันและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงสามารถนำไปใช้ได้จริง" นายพรเทพกล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการนำเสนอรอบสุดท้ายได้ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น. อิมแพค เมืองทองธานี
กำลังโหลดความคิดเห็น...