xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้าเก็บข้อมูลสภาพอากาศ สร้างประโยชน์วงการเกษตร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สวทช. ร่วมลงนามบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ส่งเสริมเกษตรกรรมไทยพร้อมแชร์ข้อมูล

29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ในโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้ดำเนินงาน


การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดอากาศ มาใช้ให้ก่อประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว


สถานีวัดอากาศอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่วัดสภาพบรรยากาศเพื่อเก็บวัดข้อมูลการพยากรณ์อากาศ รวมทั้งเพื่อศึกษาสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลที่วัดประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และทิศทางของแสง สถานีฯสามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลและสามารถเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกล สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบ real-time ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเชื่อมต่อของระบบเซนเซอร์ ส่วนระบบแบตเตอรี่ ส่วนบันทึกข้อมูล ทำให้สามารถใช้ได้กับสถานที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง

ส่วนประกอบ : 3 ส่วนหลักสำคัญ คือ

1.แผงควบคุมสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ทำหน้าที่อ่านค่าเซนเซอร์ต่างๆ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เซนเซอร์วัดความเข้มของแสงอาทิตย์ วัดปริมาณน้ำฝน แล้วบันทึกค่าไว้ในหน่วยความจำและส่งข้อมูลเหล่านี้ไปเครื่องแม่ข่ายข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ที่ GPRS เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแผงควบคุมจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและใช้พลังงานจากแบตตอรี่ในเวลากลางคืน


2.แบตเตอรี่ เป็นชนิด Seal Lead Acid ให้ประจุไฟฟ้า 12v 9.6ah มีอายุใช้งานประมาณ 2 ปี


3.เซนเซอร์ที่ใช้ในสถานีตรวจอากาศทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยติดตั้งกับที่ยึดและลากสายไปยังตัวบันทึกข้อมูลโดยสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลของเซนเซอร์จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยเซนเซอร์ที่ติดตั้งประกอบด้วย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และความเข้มแสง


ทั้งนี้ เนคเทคดำเนินการติดตั้งสถานีวัดอากาศอัตโนมัติจำนวน 122 สถานีครอบคลุมทั่วประเทศ สถานที่ติดตั้งส่วนใหญ่จะเป็นที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบล และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำหรับปีงบประมาณ 2561ส่งมอบให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 102 สถานี เพื่อที่กรมฯจะได้นำข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศไปใช้เป็นประโยชน์และเผยแพร่ต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศต่อไป
สามารถติดตามผลการทำงานของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ผ่านทางเว็บไซต์โดย htpp://agritronics.nstda.or.th

กำลังโหลดความคิดเห็น...