xs
xsm
sm
md
lg

ข้อมูลดาวเทียมเผยพื้นที่เสี่ยงไฟป่าภาคเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ข้อมูลดาวเทียมเผยแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ตาก เสี่ยงเกิดไฟป่า

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม 2562 บริเวณ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบหลายอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดไฟป่าได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ

ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะใช้สนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการเชื้อไฟ และการจัดทำแนวกันไฟได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรง ความเสียหายของพื้นที่ที่อาจเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...http://fire.gistda.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...