xs
xsm
sm
md
lg

สวทช.เปิดแล็บรับนักเรียนฝึกวิจัยภาคฤดูร้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สวทช. เปิดห้องแล็บ รับนักเรียน ม.ปลายกว่า 90 คน ฝึกทักษะวิจัย ภาคฤดูร้อน ปี’62

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2562 จำนวน 87 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีคณะนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

กิจกรรมดังกล่าวจัดข้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เห็นบรรยากาศการทำงานวิจัย ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการสร้างระบบการบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมว่า การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำเป็นต้องมีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีความสามารถและจำนวนเพียงพอ การบ่มเพาะและปลูกฝังให้เยาวชนมีใจรักและสนใจในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่เยาว์วัย จึงเป็นการวางรากฐานการสร้างและพัฒนากำลังคนอย่างยั่งยืน

"จากจุดแข็งของ สวทช. ที่มีศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้งสี่ศูนย์ (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) มีนักวิจัยที่มีความสามารถทำงานวิจัยเต็มเวลา ทำให้ศูนย์วิจัยทั้งสี่ศูนย์เหมาะสมจะเป็นแหล่งบ่มเพาะและฝึกทักษะเยาวชนที่มีความสามารถและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม"

“สวทช. โดยสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน เป็นปีที่สอง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โดยเฉพาะ ม.4-ม.5 นอกเหนือจากการเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม ได้มาฝึกปฏิบัติการวิจัย เรียนรู้ว่านักวิจัยอาชีพในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้าง โดยโครงการมีระยะเวลา 9 สัปดาห์ ที่จะช่วยทำให้น้องๆ ได้รู้จักและค้นพบความชอบของตัวเอง รุ่นก่อนหน้านี้มีนักเรียนบางคนชอบและช่วงปิดเทอมสั้นๆ ในเดือนตุลาคม ขอมาฝึกงานอีกครั้ง หรือบางส่วนขอให้พี่ๆ นักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงในโครงงานที่ทำที่โรงเรียน โครงการหวังว่านักเรียนที่มาร่วมฝึกทักษะจะได้รับประโยชน์และประสบการณ์กลับไปกับการเรียนในช่วงต่อๆ ไป”

ภายหลังการเปิดงาน ในวันแรกของการปฐมนิเทศ น้องๆ ที่ร่วมฝึกทักษะวิจัยยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ “อุทยานวิทยาศาสตร์” โดย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. รวมถึงการปฏิบัติตนทั่วไปและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเข้าฝึกทักษะวิจัย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบุคคล สวทช. ก่อนที่เยาวชนทั้งหมดจะเริ่มเข้าฝึกทักษะการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2562 รวม 9 สัปดาห์

กำลังโหลดความคิดเห็น...