xs
xsm
sm
md
lg

จัดประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2019

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จิสด้าร่วม NIA เปิดฉากประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2019

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เปิดโอกาสครั้งสำคัญให้ผู้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย กับ “โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2019” เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคธุรกิจ โดยในปีนี้ได้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Dual use tech (ความมั่นคงและกิจการพลเรือน) และด้านDisaster (บรรเทาภัยพิบัติ)

นายพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์อวกาศ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ที่ที่ต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันของ 2 หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยทุกวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการ เพื่อก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้
ช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา จิสด้า มีนโยบายที่จะสนับสนุนการบินเพื่อการสำรวจทางอากาศในลักษณะ UAV มาโดยตลอด ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ กลายเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันสูงมากในประเทศ เห็นได้จากบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในงานด้านความมั่นคงทางการทหาร งานสำรวจและการเกษตร งานแผนที่ งานถ่ายภาพ เป็นต้น รวมถึงภารกิจที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย UAV ถือเป็นอุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise) ที่สามารถรังสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน (end user) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ นอกจากจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย นายพรเทพฯ กล่าว
สำหรับการประกวดดังกล่าว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มีนาคม 2562 โดยสามารถส่งข้อเสนอไอเดียได้มากกว่า 1 ผลงาน และจะให้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ 1 บริษัทต่อ 1 ผลงานเท่านั้น สามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://skp.gistda.or.th/uav-startup/ หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข
033-046-300 ต่อ 2039กำลังโหลดความคิดเห็น...