xs
xsm
sm
md
lg

ปส.- Gistda พัฒนาระบบระบุพิกัดนิวเคลียร์และวิเคราะห์เหตุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปส. ร่วมมือ Gistda พัฒนาระบบระบุพิกัดนิวเคลียร์และวิเคราะห์เหตุ ช่วยคนไทยอุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ Gistda พัฒนาระบบจัดการพิกัดนิวเคลียร์และรังสีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ช่วยระบุและเสริมสมรรถนะการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ มั่นใจใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ช่วยประมวลผล วิเคราะห์เหตุ พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยระบบออนไลน์ ให้ประชาชนสามารถรับมือและเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) พัฒนาระบบจัดการพิกัดนิวเคลียร์และรังสี โดยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งแสดงผลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตร์แบบออนไลน์ มาใช้ระบุพิกัดฃสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะช่วยเสริมสมรรถนะการตรวจสอบสถานปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพ

“เช่น มีความแม่นยำในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของสถานปฏิบัติการฯและพื้นที่สำคัญโดยรอบ สามารถติดตามและประเมินความเหมาะสมในการประเมินความปลอดภัยเพื่อออกใบอนุญาต ทำให้ทราบข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์และต้นกำเนิดรังสีที่อยู่ในการครอบครองของสถานปฏิบัติการต่างๆ โดยระบบนี้นอกจากจะช่วยให้บุคลากร ปส. สามารถค้นหาและทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานปฏิบัติการฯ ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาประมวลผลและวิเคราะห์เหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งแจ้งเตือนออนไลน์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน”

นางสาววิไลวรรณ กล่าวต่อไปว่า ปส. ตระหนักถึงความจำเป็นและสำคัญในการพัฒนาระบบตรวจตราและเฝ้าระวังภัยทางรังสีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความปลอดภัยจากการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสี มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมา ปส. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในน้ำและอากาศ รวม 23 สถานี กระจายครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันศูนย์เฝ้าระวังภัยเหล่านี้จะทำหน้าที่ร่วมกับระบบจัดการพิกัดข้างต้นร่วมด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบดังกล่าวโดยการเพิ่มข้อมูลทางประชากร สภาพภูมิอากาศ และการแจ้งเตือนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศไทย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2579 0547 ต่อ 1521


กำลังโหลดความคิดเห็น...