xs
xsm
sm
md
lg

ปส. เดินหน้ายกขบวนความรู้นิวเคลียร์ สู่สถานศึกษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปี 62 ปส. เดินหน้ายกขบวนความรู้นิวเคลียร์ สู่สถานศึกษารอบกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 10 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดินหน้าจัดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์สัญจร (Road Show)” และกิจกรรม “อยู่ปลอดภัยกับ ปส.” หวังขยายการสร้างความรู้พื้นฐาน และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่กลุ่ม นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 62

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระ ปส. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 58 แห่งการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ปส. มีแผนจัด 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์สัญจร (Road Show)” และกิจกรรม “อยู่ปลอดภัยกับ ปส.” เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยเฉพาะการกำกับดูแลความปลอดภัยภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

“เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภารกิจหน้าที่ของ ปส. อย่างต่อเนื่องไปสู่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล โดย ปส. มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เนื่องจากเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีกำหนดจัดทั้ง 2 กิจกรรม ดังนี้”

กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์สัญจร (Road Show) จัด ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนกสิณธร เซนต์ปีเตอร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

2. โรงเรียนหอวัง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

3. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

4. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

5. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ (รัชดา) วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมอยู่ปลอดภัยกับ ปส. จัด ณ สถาบันการอุดมศึกษาซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

2. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

3. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 12 มีนาคม 2562

4. คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 19 มีนาคม 2562

5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน 2562
กำลังโหลดความคิดเห็น...