xs
xsm
sm
md
lg

ทดสอบโดรนควบคุมฝุ่นละอองเฉพาะพื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทดสอบโดรนควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลระหว่าง 18-20 ม.ค.62

หลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ทดลองและทดสอบการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเริ่มจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสยามปฐพีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานร่วม โดยมีแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ดังนี้

1.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเอกชน ร่วมดำเนินการทดลองและทดสอบการปฏิบัติ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ฉีดพ่นน้ำผสมสารลดแรงตึงผิว (B9X) เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย สวนวชิรเบญจทัศ ตลาดนัดจตุจักร โรงพยาบาลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยทำการทดลองและทดสอบเป็นไปตามหลักวิชาการ พร้อมทำการศึกษาตัวอย่างจากประเทศที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) หรืออุปกรณ์และสารเคมีอื่นๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จ

2.แผนการทดลองและทดสอบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และทำการทดสอบ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จำนวน 25 ลำ พร้อมผู้บังคับอากาศยาน ทำการทดลองและทดสอบ ดังนี้

วันที่ 18 มกราคม 2562 ทดลองและทดสอบการปฏิบัติในพื้นที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ เมืองทองธานี

วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ทดลองและทดสอบในพื้นที่ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร

นอกจากนี้ยังมีแผนในการดำเนินการประสานงานและขอรับการสนับสนุนข้อมูล จากหน่วยงานต่างประเทศที่มีขีดความสามารถและมีประสบการณ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งแผนการปฏิบัติในอนาคต หากผลการทดสอบ ประสบความสำเร็จ จะได้พิจารณา ขยายผลการดำเนินการไปยังพื้นที่เป้าหมายอื่นต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...