xs
xsm
sm
md
lg

สวทน.-สวทช.จับมือขยายผลโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สวทน. ผนึกกำลัง สวทช. ขานรับ “วิทย์สร้างคน” ขยายผลต้นแบบห้องปฏิบัติการ STEM Lab สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผนึกกำลัง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขานรับนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ร่วมลงนามความร่วมมือการสนับสนุนโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเยาวชนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและตัวอย่างอุปกรณ์โครงการ Fabrication Lab

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเผยว่า สะเต็ม แล็บ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2560 โดย สวทน. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาเฉพาะด้านจากกลุ่มวิจัยดาวเทียม SpaceBox มาช่วยออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมกับวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

“ในสะเต็ม แล็บ ประกอบไปด้วยเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างชิ้นงานนวัตกรรมมากมาย เช่น เครื่องตัดเลเซอร์ขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีวิศวกรประจำแล็บ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลการใช้งาน รวมถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ พร้อมจัดอบรมให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้งานสะเต็ม แล็บ”

อย่างไรก็ตาม สะเต็ม แล็บ ถือเป็นโครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน ที่สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และนโยบายวิทย์สร้างคน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 5,000 ราย

ดร.กิติพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือการสนับสนุนโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเยาวชนไทย ระหว่าง สวทน. และ สวทช. ในครั้งนี้ เป็นการขยายผลการดำเนินโครงการ STEM Lab จากต้นแบบไปสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ของ สวทช. ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

“ทำให้เยาวชนสามารถบูรณาการความรู้ ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนสามารถกลายเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ที่ยั่งยืน สามารถนำพาประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้”

ดร.กิติพงค์ ระบุอีกว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ นอกจาก สวทน. จะมีบทบาทหน้าที่ในการผลักดัน สนับสนุนและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ ทั้งในเชิงนโยบาย การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEM Lab ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Fabrication Lab ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีหน้าที่ในการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 150 คน ใน 150 โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561

“สวทน. ยังมีแผนเปิดตัวหลักสูตรสะเต็ม แล็บ ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อหลักสูตร “สะเต็มอวกาศ” โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนนำร่อง สร้างดาวเทียมขนาดเล็ก (CubeSat) เพื่อใช้ขึ้นสถานีอวกาศจริง และหากหลักสูตรดังกล่าวสำเร็จจะถือเป็นดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกของอาเซียนที่ประดิษฐ์โดยฝีมือเยาวชนระดับมัธยมศึกษา” ดร.กิติพงค์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...