xs
sm
md
lg

สดร.ชวนโรงเรียนเข้าโครงการรับกล้องโทรทรรศน์ฟรี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สดร.ชวนโรงเรียนรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อดาราศาสตร์ ปี '61 เสริมแกร่งเครือข่ายดาราศาสตร์ทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ประจำปี 2561 รับมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ชุดใหญ่ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน เสริมแกร่งเครือข่ายการเรียนรู้ดาราศาสตร์กระจายโอกาสให้ครบ 77 จังหวัด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สดร. ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2558-2560 ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้ารับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กล้องโทรทรรศน์ รวมแล้วกว่า 260 โรงเรียน ใน 72 จังหวัด ที่ผ่านมาโรงเรียนในโครงการ ได้นำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในโรงเรียน การทำโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สนองนโยบายรัฐ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”

"กล้องโทรทรรศน์ที่มอบให้แก่โรงเรียนจะเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ๆ ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังขยายผลการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะช่วงที่เกิดปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ ทุกโรงเรียนในโครงการ จะร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ร่วมกับ สดร. ช่วยส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านดาราศาสตร์ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์ให้กระจายไปทุกพื้นที่ของประเทศ"

ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2561 สดร. ยังเดินหน้ารับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์แต่มีความพร้อมและต้องการนำไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสังเกตการณ์ท้องฟ้าในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงได้ด้วยตัวเอง ตั้งเป้าคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 100 โรงเรียน กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้ครบ 77 จังหวัดภายในปี 2561

โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 6 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.narit.or.th/sirindhorntelescope สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-121268-9 ต่อ 305 หรือ 088-2524424 (คุณคมสันต์)
กำลังโหลดความคิดเห็น...