xs
sm
md
lg

ปส.นำทีมประชุมนวัตกรรม APEC ชูห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานของไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ปส. นำทีมผู้แทนกระทรวงวิทย์ฯ ร่วมประชุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม APEC พร้อมชูความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานของไทย

ประเทศไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือด้านนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเอเปค (APEC Partnership on Science, Technology and Innovation – PPSTI) ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านการดำเนินงานโครงการความร่วมมือของไทยร่วมกับ APEC

นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พร้อมผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเอเปค (APEC Partnership on Science, Technology and Innovation – PPSTI) ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกีนี ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561

นางรัชดา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานของประเทศสมาชิก พร้อมทั้งหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านโนบายและการผลักดันโครงการต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC และนอกจากนี้ ดร.วิทิต ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส. ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะหัวหน้าโครงการ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ PPSTI 06 2017S: Building Asia-Pacific Standards Dosimetry Laboratories capabilities toward regional sustainable network

นางรัชดา เปิดเผยว่า การประชุม APEC– PPSTI ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดขึ้น ณ ประเทศปาปัวนิวกีนีนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากนานาประเทศ อาทิ ปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย โดยการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์ ต่อประเทศไทย และ ปส. โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 025967600 ต่อ 1419กำลังโหลดความคิดเห็น...