xs
xsm
sm
md
lg

3 สถาบันฯ จับมือศึกษาแบคทีเรียต้าน “โรคกุ้งแห้ง” ในพริก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

โรคกุ้งแห้งในพริก
ซินโครตรอน จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาแบคทีเรียกระตุ้นภูมิต้านทานพริกต้านโรคกุ้งแห้ง เพิ่มทางเลือกเกษตรกร ลดปัญหาการใช้สารเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และบริษัทไบโอแอคทีฟอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด สนับสนุนนักศึกษาปริญญาโท นางสาวดาราวดี วงษ์ชาลี ทำการวิจัยและพัฒนา “การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ (Bacillus sp.) สูตร ENCAPSULATE เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก” โดยใช้เทคนิค Synchrontron FTIR microspectroscopy ในการตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสารชีวเคมีในกระบวนการสร้างภูมิต้านทานในใบพริกที่ถูกกระตุ้นจากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ "บาซิลลัส ซับทิลิส” (Bacillus subtilis) สายพันธุ์ D604 ให้มีความต้านทานต่อโรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรคโนสพริก

ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า พริกเป็นพืชในตระกูล โซลานาเซีย (Solanaceae) ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นเครื่องเทศที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีการส่งออกผลิตภัณฑ์พริกไปต่างประเทศหลายรูปแบบ โดยซอสพริกมีสัดส่วนการส่งออกสูงที่สุด มูลค่าประมาณปีละ 1,000 - 1,200 ล้านบาท โดยโรคที่สร้างความเสียหายให้กับการปลูกพริกมากที่สุด คือ โรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรคโนส ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้การระบาดของโรคพริกอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสียหายหายต่อผลผลิต ซึ่งเกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพริกเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นเหตุให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นและผลผลิตลดลง คณะนักวิจัยจึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ บาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ D604 สูตรสำเร็จสารชีวภัณฑ์ในรูปแบบเม็ดเจลบีด เพื่อกระตุ้นให้พริกมีความแข็งแรงและมีภูมิต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคดังกล่าว

ดร.กาญจนา ธรรมนู ผู้ร่วมวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกล่าวเพิ่มเติมว่า “เทคนิค Synchrotron FT-IR microspectroscopy ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สามารถใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อใบพริกเมื่อกระตุ้นด้วยเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ D604 เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับกลไกความต้านทานภายในใบพริก เช่น การเปลี่ยนแปลงของไขมัน โปรตีน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส โพลีแซคคาไรด์ โดยแสงซินโครตรอนมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีลำแสงขนาดเล็กและความเข้มสูงทำให้สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อใบได้ในระดับผนังเซลล์ได้

"ผลการทดลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในพริก ที่อาจมีผลต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและไปกระตุ้นให้พริกมีความแข็งแรง สามารถต้านทานเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสได้ ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในพริก และยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร" ดร.กาญจนาระบุ
ดร.กาญจนา ธรรมนู
ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
FT-IR microspectroscopy ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

กำลังโหลดความคิดเห็น...