xs
xsm
sm
md
lg

ก.วิทย์ขึ้นเหนือผลักดันใช้เทคโนโลยีอวกาศแก้ไฟป่า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นเหนือสำรวจปัญหาไฟป่าหมอกควัน เผย 5 มาตรการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวระหว่างเปิดเวทีสัมมนา “วิทยาศาสตร์ลดไฟป่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.59 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) จัดระดมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 9 จังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า พร้อมเผย 5 มาตรการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและผลกระทบจากหมอกควันอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เป้าหมายของการสัมมนาคือการระดมความคิดเห็นจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ที่ประสบปัญหา เแล้วนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามาในสมการ เพื่อแก้ปัญหาโดยมีจุดเน้นที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหลายหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การจัดการเชื้อเพลิง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และพร้อมที่จะขยายขอบเขตการทำงานเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมในทุกมิติ นำเทคโนโลยีมาติดตามสถานการณ์ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเผาป่าจะน้อยลง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษไม้ใบหญ้า

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เปิดเผยว่า ปีนี้จุดความร้อนหรือฮอตสปอตใน 9 จังหวัดภาคเหนือได้ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและประชาชน ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้มีการจัดทำมาตรการเร่งด่วน 5 อย่างเพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ได้แก่ มาตรการที่หนึ่ง คือ การเพิ่มศักยภาพดาวเทียม ให้มีความแม่นยำและเพิ่มความถี่การตรวจจับให้บ่อยครั้งขึ้นเพื่อให้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ได้ทันท่วงที

"มาตรการที่สอง คือ การจัดการเชื้อเพลิง โดยนำวัสดุทางการเกษตร จัดทำโซนนิ่งการใช้เชื้อเพลิง ทำแนวกันไฟ ตามข้อมูลความถี่ และจัดทำพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟ มาตรการที่สาม คือ การนำเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทดแทน เช่น การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล มาตรการที่สี่ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษซากวัสดุทางการเกษตร และมาตรการสุดท้ายคือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถของเยาวชนและภาคประชาสังคม”

ดร.พิเชฐ กล่าวเสริมอีกว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มองถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ในการควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดโอกาสการเกิดไฟป่า และเป็นการเพิ่มรายได้ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการลดไฟป่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างเป็นรูปธรรม
เพิ่มมูลค่าพลอยเกรดต่ำด้วย "ลำไอออน" เทคโนโลยีอนุภาคความร้อนต่ำพลังงานสูงทางเลือกใหม่เอาใจคนรักอัญมณี ให้ประสิทธิภาพดีกว่าการเผา "ใสกว่า-สีสดกว่า-ทุ่นเวลา-ไม่ทำให้พลอยแตก" เพิ่มราคาเศษพลอยไร้ค่าได้ 10 เท่า อ่านต่อเพิ่มเติม www.manager.co.th/science #sciencenews #mgrscience #manageronline #jewelry #ion #chiangmai #university

A photo posted by AstvScience (@astvscience) onกำลังโหลดความคิดเห็น...