xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านทางสายตารายแรกในเอเชีย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เครื่องช่วยสื่อสารผ่านทางสายตา แสดงข้อความตามที่สายตาอ่าน
สนช.- สนช.จับมือภาคเอกชน เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านทางสายตารายแรกในเอเชีย พร้อมส่งมอบ 30 เครื่องช่วยผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “SenzE for Charity” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารผ่านทางสายตา โดยฝีมือคนไทยรายแรกในเอเชีย และเป็นรายที่สามของโลก เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 10 แห่งทั่วประเทศไทย สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาต หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้สามารถสื่อสารความต้องการผ่านทางสายตา จำนวน 30 เครื่อง มูลค่า 5.55 ล้านบาท
 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเป้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพของอาเซียน (Medical Hub) กระทรวงวิทย์จึงได้กำหนดแผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทยให้มีขีดความสามารถในการผลิตหรือออกแบบวัสดุอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมีรูปแบบที่ทันสมัยเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้น รวมถึงมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช.กล่าวว่า แต่ละปี สนช.สามารถพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ได้ประมาณ 100 ธุรกิจใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมเชิงธุรกิจที่มุ่งสร้างผลกำไรให้แก่องค์กร แต่ปัจจุบันการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ได้จำกัดเพียงการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันได้เท่านั้น แต่ยังต้องตอบสนองต่อกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการมุ่งสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว”

นายศุภชัย กล่าวว่า ดังนั้น สนช.จึงได้ริเริ่มโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มนำร่องในโครงการ “SenzE for Charity” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารผ่านทางสายตา สำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่ง สนช.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 1.25 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นฝีมือการพัฒนาต่อยอดของคนไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รองรับกับการใช้งานของคนไทยด้วยการสื่อสารเป็นภาษาไทย 
 
นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด เจ้าของอุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารผ่านทางสายตา “SenzE” เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยอัมพาตมากกว่า 750,000 คน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี บริษัทจึงมีได้พัฒนา “SenzE” ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นเครื่องแรกของโลกที่นำเทคโนโลยีการควบคุมด้วยสายตา มาทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ภาษาไทย

“เครื่องดังกล่าวทำงานด้วยหลักการที่เรียบง่ายคือ ใช้กล้องความละเอียดสูงตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตา และใช้การกะพริบตา 2 ครั้ง แทนการเลือกคำสั่งที่ต้องการบนจอมอนิเตอร์ เพื่อสื่อสารถึงความต้องการหรือบอกอาการของผู้ป่วยกับแพทย์ ญาติ หรือผู้ดูแลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สามารถใช้สายตาในการพิมพ์ข้อความได้เองอีกด้วย การออกแบบ “SenzE” คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพกับผู้ป่วยอัมพาตที่สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 10 ราย ภายใต้การควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลการทดสอบการใช้งานออกมาในเกณฑ์ที่ดี” นายปิยะศักดิ์ กล่าว
 
นอกจากนี้ทาง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้ร่วมสนับสนุนชุดอุปกรณ์ “SenzE” จำนวน 30 เครื่อง มูลค่าประมาณ 5.55 ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 10 แห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยมีกำหนดส่งมอบเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศไทยได้มหาศาลแล้ว ยังเป็นการสร้างกำลังใจให้กับคนไทยที่มีมันสมองและฝีมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ระดับโลก เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...