xs
xsm
sm
md
lg

เรียกเก็บค่า "ถุงทวารเทียม" จำกัดจำนวน กระทบผู้ป่วยเสี่ยงติดเชื้อ "บัตรทอง" เร่งสอบระดับพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สปสช.รับมีหลายหน่วยบริการเรียกเก็บเงิน "ถุงทวารเทียม" ทังที่อยู่ในสิทธิ บางแห่งจำกัด 5 ชุดต่อเดือน ทั้งที่ผู้ป่วยต้องใช้เฉลี่ย 10 ชิ้นต่อเดือน ส่งผลสุขอนามัย เสี่ยงเกิดแผลติดเชื้อ ต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง ให้คณะอนุฯ ควบคุมคุณภาพระดับพื้นที่ติดตามฯ ให้บริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ พร้องเร่งคุ้มครองสิทธิกรณีมีหลักฐาน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งทำหนังสือแจ้ง สปสช.ขอให้แก้ปัญหากรณีเบิกจ่ายอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่าย “ถุงทวารเทียม” และอุปกรณ์เสริมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ซึ่งก่อนหน้านี้ สปสช.ประกาศเป็นสิทธิประโยชน์ จึงได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ ปัญหาการเบิกจ่ายถุงทวารเทียมของผู้ป่วย พบว่ามีหน่วยบริการหลายแห่งจำกัดจำนวนการจ่ายถุงทวารเทียม โดยเฉลี่ยให้เพียง 5 ชุดต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ป่วยที่เฉลี่ย 10 ชุดต่อเดือน ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องซื้อเพิ่มเติม บางแห่งอุปกรณ์ที่เบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย ทำให้เกิดการรั่วซึม ส่งกลิ่นเหม็น และแผลอักเสบติดเชื้อ และยังพบกรณีการเรียกเก็บค่าอุปกรณ์โดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บ โดยที่หน่วยบริการกำหนดขึ้นเอง ทั้งที่เป็นอุปกรณ์จำเป็นต่อผู้ป่วยและไม่ได้อยู่ในรายการยกเว้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยบริการบางแห่งได้ให้ผู้ป่วยซื้อถุงทวารเทียมและชุดอุปกรณ์เองทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นทั้งกรณีถุงทวารเทียมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

"ที่ผ่านมา สปสช.ได้ส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าไปยังหน่วยบริการทุกแห่งแล้ว และจะจัดประชุมชี้แจงอีกครั้งหากยังคงพบปัญหา ขณะที่เลขาธิการ สปสช. มอบ สปสช.เขตทำความเข้าใจหน่วยบริการ โดยเฉพาะหน่วยบริการที่เกิดปัญหา และให้สายด่วน 1330 ตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิกรณีผู้ป่วยที่มีข้อมูลหลักฐานการเรียกเก็บเงินค่าถุงทวารเทียม พร้อมให้ตรวจสอบราคาอุปกรณ์ในตลาดเพื่อพิจารณาปรับราคาเบิกจ่ายให้เหมาะสม และให้นโยบายเพิ่มการบริการกระจายอุปกรณ์ไปในทุกช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก" นพ.สุพรรณกล่าว

นพ.สุพรรณกล่าวว่า ส่วนบอร์ดควบคุมคุณภาพฯ มีมติมอบให้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) ติดตามข้อเท็จจริง และติดตามกำกับการให้บริการของหน่วยบริการในพื้นที่ ซึ่งเป็นเป็นกลไกคุ้มครองประชาชนให้เข้าถึงบริการภายใต้สิทธิประโยชน์บัตรทอง ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์บริการต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น