xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ผู้ป่วย โรงพยาบาลเอราวัณ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลเอราวัณ 2 พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงให้กำลังใจผู้ป่วยผ่านเสียงตามสาย

วันนี้ (24 ก.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตหนองจอก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักการแพทย์ กทม. รายงานจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน.ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 24,527 ราย โดยผู้ป่วย 3,468 ราย พักรักษาตัว ณ สถานพยาบาลในความดูแลของสำนักการแพทย์ กทม. สำหรับสัดส่วนการครองเตียง กรุงเทพมหานครมีเตียงในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 3,526 เตียง และเตียงเสริม 170 เตียง ใช้ไปแล้ว 3,468 เตียง คงเหลือ 288 เตียง คิดเป็นอัตราการครองเตียงร้อยละ 98.36 โดยโรงพยาบาลเอราวัณ 2 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับได้ 400 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าพักจำนวน 376 เตียง เตียงว่างอีก 24 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น.)

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียสละอดทน ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยผ่านเสียงตามสาย โดยขอให้อดทนและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้หายจากอาการเจ็บป่วยและสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและคนที่ตนรักได้ตามปกติโดยเร็ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...