xs
xsm
sm
md
lg

รพ.รามาธิบดี พบติดเชื้อโควิด 5 คน โยง “คลัสเตอร์ทองหล่อ” เร่งกักตัวบุคลากรทางการแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เผยพบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 5 ราย แบ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ ติดเชื้อ 4 ราย
ส่วนอีกรายเป็นบุคลากรจาก รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เผยทาง รพ. จำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วย เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัว

วันนี้ (8 เม.ย.) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องพบบุคลากรของคณะฯ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงนามโดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ข้อความดังนี้ 

ด้วยปรากฏว่า มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่มีการระบาดเป็นวงกว้างในระยะนี้ จำนวน 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564) โดยพบว่า เป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนอกเวลาการปฏิบัติงาน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้ โดยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 คน และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 คน

ทีมงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อ และส่งไปรักษายังโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่โรงพยาบาล และทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการแล้ว

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ามารับบริการหรือใช้บริการผ่านทางไกล (Telemedicine) แทน และปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลที่จะสื่อสารให้ทราบต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...