xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์วัฒนธรรมจัดการแสดงแบบ New Normal เริ่ม ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สวธ.เผย พร้อมเปิดศูนย์วัฒนธรรมจัดการแสดงแบบ New Normal เริ่ม ก.ค.นี้

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ให้โรงมหรสพ งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ตสามารถเปิดได้ แต่ต้องลดความหนาแน่นนั้น ในส่วนของ สวธ.เตรียมความพร้อมและจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่หอประชุมใหญ่/หอประชุมเล็ก และบริเวณลานกลางแจ้งของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ศวธ.) อย่างเคร่งครัดตามแบบ New Normal อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 กว่า 2 เดือน ได้ยกเลิกตารางการแสดงทั้งหมด เมื่อรัฐบาลเริ่มมีนโยบายผ่อนปรนกิจการระยะต่างๆ จึงได้หารือกับผู้เช่าพื้นที่ร่วมวางมาตรการป้องกันตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การแสดงแบบไม่มีคนดู คือ ใช้วิธีการบันทึกถ่ายทำวิดีโอและจัดทำเป็นคลิปเผยแพร่ โดยจำกัดจำนวนผู้แสดง นักดนตรี และเจ้าหน้าที่เทคนิคต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

อีกลักษณะ คือ การแสดงแบบมีผู้เข้าชม โดยแยกย่อยเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. มาตรการสำหรับ ศวธ. จะให้มีจุดลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร เว้นระยะห่างจุดพักคอย ห้องแต่งตัวนักแสดง มีจุดเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือรอบบริเวณ เพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย 2.มาตรการสำหรับผู้เช่าใช้พื้นที่จัดแสดง จะต้องปฏิบัติตามประกาศของ สธ. และแจ้งมายัง ศวธ.รับทราบก่อนวันแสดง 15 วัน การจัดการแสดงห้ามไม่ให้เกิน 2 ชั่วโมง และ 3. มาตรการสำหรับผู้มาชมการแสดง ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ลงทะเบียนติดตามไทยชนะ จองคิวรับบัตรการแสดงและชำระเงินล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ หลังเสร็จสิ้นจากการชมการแสดงให้สังเกตตนเองหากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบต้องไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ ศูนย์วัฒนธรรมฯ มีความพร้อมสำหรับเปิดพื้นที่การแสดงแล้ว ในเดือน ก.ค.นี้ ผู้หน่วยงานและผู้ขอเข้าใช้พื้นที่จัดการแสดงของมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ รอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra หรือ RBSO) จัดการแสดงบริเวณลานกลางแจ้ง รวมถึงการประกวดการแสดงดนตรีพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทาน ณ หอประชุมเล็ก แบบไม่มีผู้เข้าชม และในเดือน ส.ค. จะมีการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก 2 ศิลปินแห่งชาติ ที่เลื่อนจัดการแสดงจากเดือน ก.พ. 63 สำหรับผู้ที่สนใจขอเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมและการแสดงสามารถตรวจสอบวัน เวลา และมาตรการต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ สวธ. www.culture.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...