xs
xsm
sm
md
lg

กรมศิลป์จัดนิทรรศการออนไลน์วันจดหมายเหตุสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมศิลป์จัดนิทรรศการออนไลน์วันจดหมายเหตุสากล ไลฟ์สดชมเอกสารชิ้นสำคัญของชาติ 9 มิถุนายน

วันนี้ (5 มิ.ย.) นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล วันที่ 9 มิ.ย. และ วันแห่งการสถาปนา หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 18 ส.ค. กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการออนไลน์ “หอจดหมายเหตุ : พลังแห่งสังคมความรู้ ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประชาชนสามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ www.nat.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.-31 ส.ค. นี้ ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง นำเสนอองค์ความรู้ที่น่าสนใจ อาทิ ทำความรู้จักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค เอกสารจดหมายเหตุชิ้นสำคัญของชาติ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดเสวนาออนไลน์ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ “งานจดหมายเหตุ” ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันที่ 9 มิ.ย. เวลา 14.00-15.30 น. มีการไลฟ์สดการเสวนา เรื่อง จดหมายเหตุส่วนบุคคล : เครือข่ายสังคมความรู้ โดย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และ ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวด้วยว่า ตามที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมศิลป์ปรับรูปแบบนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้การอนุรักษ์มรดกชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อโซเซียลต่างๆ ให้น่าสนใจ ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีการอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ พบว่า มีการใช้บริการและการเข้าถึงข้อมูลบนสื่อออนไลน์ ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ การเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งมรดกโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา ข้อมูลเอกสารสำคัญของชาติจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ ภาพจิตรกรรมไทยยังอุโบสถวัดเก่าแก่ ความรู้เกี่ยวกับช่างสิบหมู่ และรายการสังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ร่วมต้านโควิด-19 ที่มีการจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยของสำนักการสังคีต โดยในช่วงเดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 มีผู้เข้าใช้บริการมาเกินกว่า 5 แสนครั้ง จนเกือบถึง 1 ล้านครั้ง โดยเฉพาะในเดือน ธ.ค. 62 มีผู้เข้าใช้บริการถึง 964,498 ครั้ง เดือน ม.ค. 63 จำนวน 792,051 ครั้ง เดือน ก.พ. 63 จำนวน 685,277 ครั้ง และ มี.ค. 63 จำนวน 667,522 ครั้ง ทั้งนี้ ตนยังได้สั่งการให้ทุกๆ หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ และตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...