xs
xsm
sm
md
lg

วธ.จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในนิทรรศมีจำลองเรือพระราชพิธี 52 ลำ การแสดงม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ นายกฯ เปิด 24 ต.ค.นี้ รัฐบาลชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ชมนิทรรศการ 25 ต.ค.ถึง 11 พ.ย.นี้ ที่ท้องสนามหลวง

วันนี้ (21 ต.ค.) เมื่อเวลา 07.29 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดางานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและงานนิทรรศการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมมือ กับกระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 11 พ.ย. นี้ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี2562 ถึงปี2563 พสกนิกรได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ฯ ตระหนักถึงการนำเสนอรายละเอียดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างละเอียด โดยภายในอาคารนิทรรศการฯ“เถลิงถวัลย์ราชสมบัติสยามรัฐสีมา” มีรูปแบบการจัดแสดง 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องที่1
“มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันพระราชพิธีของรัชกาลที่10 ตั้งแต่การเตรียมน้ำมุรธาภิเษก น้ำอภิเษก การสรงน้ำมุรธาภิเษก การรับน้ำอภิเษก การเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ห้องที่ 2 จัดแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมชุด“นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติห้องที่3 “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ จำลองเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำการเห่เรือพร้อมจอมัลติมีเดียขนาดใหญ่ 17 เมตร สำหรับฉายบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถรับชมได้180 องศา จัดแสดงเป็น 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ ทั้งนี้ ภายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการฯ ได้จัดทำอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ อีกด้วย

ส่วนภายนอกอาคารนิทรรศการ ได้จัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 ลำที่กรมศิลปากรได้จัดสร้างขึ้น ตลอดจนมีจัดแสดงม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติตระการตา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ วันที่24 ต.ค.นี้ หลังจากนั้น จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 25 ต.ค.-11 พ.ย. เวลา 10.00-22.00 น.

“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว มาชมนิทรรศการจะได้รับทั้งองค์ความรู้ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มั่นใจว่าจะได้รับประทับใจในความสวยงามของเรือพระราชพิธีพระราชพิธีนี้จัดขึ้นตามโบราณราชประเพณีเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์“ นายอิทธิพล กล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...