xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ อย.ยันโหวตแบน 3 สารเคมีแน่นอน เผยตรวจผักผลไม้ยังเจอตกค้างเกินมาตรฐาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลขาฯ อย.โหวตแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดแน่นอน 22 ต.ค.นี้ ชี้มลจ่อสุขภาพจริง แจงมีระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบผักผลไม้ หากพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน กักกันไม่ให้จำหน่าย เผนปี 62 เจอคลอร์ไพริฟอสเกินมาตรฐาน 8% ในส้ม คื่นฉ่าย มะเขือเทศ คะน้า

วันนี้ (19 ต.ค.) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่ 22 ต.ค.นี้ ว่า อย.ประกาศจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนให้ยกเลิกสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต เนื่องจากมีอันตรายต่อสุขภาพ มีข้อมูลตรวจพบผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าจากพาราควอต ใน จ.หนองบัวลำภู พบการตกค้างของพาราควอตในซีรัมของเด็กแรกเกิดและมารดา ขณะที่ไกลโฟเซตเป็นสารน่าจะก่อมะเร็ง (กลุ่ม 2A) และรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อทำให้เกิดโรคเบาหวานและโรคไต ส่วนคลอร์ไพรีฟอสทำให้เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองของเด็กอีกด้วย

นพ.ไพศาล กล่าวว่า อย. ได้วางระบบให้ผักผลไม้ที่ปลูกในประเทศ ต้องผ่านการตรวจสอบสารพิษตกค้างและแสดงฉลาก ณ โรงคัดบรรจุ สามารถตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกได้ หากพบปัญหาคุณภาพ หรือการตกค้างของสารอันตราย พร้อมทั้งมีมาตรการเชิงรุกให้หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพผักผลไม้ประจำอยู่ทั่วประเทศ สำหรับผักผลไม้ที่นำเข้า มีด่านอาหารและยา 52 แห่งทั่วประเทศ ที่คอยตรวจสอบผักผลไม้ หากพบสารพิษตกค้างห้ามนำมาจำหน่ายในประเทศ ล่าสุด ปี 2562 ตรวจพบคลอร์ไพรีฟอสในผักผลไม้ ไม่ผ่านมาตรฐาน 37 ตัวอย่างจาก 456 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.11 ส่วนใหญ่พบใน ส้ม คื่นฉ่าย มะเขือเทศ และคะน้า ดังนั้น อย. จึงสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนกำลังโหลดความคิดเห็น...