xs
xsm
sm
md
lg

จี้แก้ กม.ดึง "ลูกจ้างเหมาบริการ" เข้าระบบคุ้มครองแรงงาน-ประกันสังคม-เงินทดแทน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประธานสภาองค์การลูกจ้างฯ จี้แก้กฎหมายดึง "ลูกจ้างเหมาบริการ" เข้าสู่ กม. 3 ฉบับ คุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม เงินทดแทน ช่วยได้รับสิทธิประโยชน์ เกิดความเป็นธรรม ห่วงทั่วประเทศมีกว่า 4 แสนคนที่ยังไม่มีสวัสดิการอะไรเลย

วันนี้ (15 ต.ค.) นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวของทุกหน่วยงานเป็นการจ้างเหมาบริการ ว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานของรัฐหันมาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจ้างเหมาบริการ ซึ่งเป็นการแปรงบพัสดุมาจ้างคน จึงทำให้รูปแบบการจ้างเป็นเรียกว่าการจ้างทำของ จึงไม่เข้าความคุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมายประกันสังคม ทำให้ขาดสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไป ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพียงลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ออกมาเรียกร้องเท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานอื่นๆ รวมกันกว่า 4 แสนคน ที่ไม่มีสวัสดิการอะไรเลย เมื่อเกิดการจ้างงานรูปแบบนี้

นายมนัส กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการแก้ไขกฎหมาย ให้ลูกจ้างเหมาบริการเหล่านี้เข้ามาอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) อาจต้องไปแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 4 เพื่อกำหนดให้ลูกจ้างเหมาบริการเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.ประกันสังคม และ พ.ร.บ.เงินทดแทน ก็จะช่วยให้ได้รับสิทะประโยชน์ ส่วนที่กังวลว่า เมื่อปรับการจ้างงานมาเป็นจ้างเหมาบริการแล้วไม่ได้สิทะประกันสังคมจะทำให้ขาดการส่งเงินสมทบจนกระทบต่อเงินบำราญชราภาพนั้น หากมีการกลับเข้ามาสู่ระบบประกันสังคมจะมีการนับอายุงานต่อทันที ไม่ได้เริ่มนับหนึ่งใหม่ 

"หากปลดล็อกกฎหมายให้ลูกจ้างเหมาบริการเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับนี้ จะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนลูกจ้างทั่วไป คือ เกษียณอายุก็ได้เงินบำนาญชราภาพ ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง ซึ่งตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย ส่วนเรื่องของที่มาของงบประมาณลักษณะการจ้างก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของสำนักงบประมาณหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แต่หากจะให้ได้รับความคุ้มครองต้องแก้กฎหมายให้ครอบคลุมลูกจ้างเหมาบริการ เพราะที่ไม่เข้ากฎมายเนื่องจากถือเป็นสัญญาจ้างทำของ มีหมดสัญญาจ้าง แต่หน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานบริการ ไม่มีคำว่าหมดสัญญาจ้าง จึงจต้องทำให้ลูกจ้างเหมาบริการอยู่ในความครอบคลุมของกฎหมายด้วย" นายมนัส กล่าวและว่า วันนี้ตนได้มีการเสนอเรื่องนี้ต้องสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้เห็นถึงปัญหา


กำลังโหลดความคิดเห็น...