xs
xsm
sm
md
lg

"กนกวรรณ" นำชาว กศน.ปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งเจ้าพระยาวัดอรุณฯ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รมช.กนกวรรณ นำชาว กศน.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จัด Big Cleaning Day พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งเจ้าพระยาที่วัดอรุณฯ ถงายพระราชกุศล รองรับพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันนี้ (14 ต.ค.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมจิตอาสา "Big Cleaning Day เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ผู้บริหาร กศน. คณะจิตอาสา 904 วปร. ครูและนักศึกษา กศน. ตลอดจนลูกเสือและประชาชน เข้าร่วมกว่า 600 คน
.
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และรอบบริเวณวัดอรุณราชวรารามฯ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ให้มีความสมบูรณ์พร้อมตามโบราณขัตติยราชประเพณี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมเชิญชวน กศน.จิตอาสา 904 วปร. คณะครูและนักศึกษา กศน. ตลอดจนลูกเสือและประชาชนจิตอาสา มาร่วมทำความสะอาด ทาสี เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ตกแต่งต้นไม้ บริเวณลานและทางเดินโดยรอบพระปรางค์ กุฏิที่พักพระสงฆ์ พระวิหาร และพระอุโบสถ ทั้งยังได้ปลูกต้นชวนชมและมอบกล้าไม้ให้หน่วยงานในสังกัด กศน.ได้นำไปปลูกด้วย เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญ และเป็นการแสดงพลังความสมัครสมานสามัคคี ในการกระทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ในการนี้ ขอขอบพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ และพระสงฆ์ทุกรูป ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องสถานที่และการเตรียมจัดกิจกรรม รวมทั้งอาหารและน้ำดื่ม ถือเป็นความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้มาร่วมเป็นจิตอาสาในวันนี้ มีกำลังใจและมุ่งมั่นทำความดี เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...