xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ขานรับรัฐบาลเดินหน้าชุมชนคุณธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.ขานรับรัฐบาลเร่งเครื่องชุมชนคุณธรรมกว่า 2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ร่วมดึงภาคีภาครัฐหนุนกิจกรรมท้องถิ่น

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้มีการผลักดันการจัดกิจกรรม ในโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานพระพุทธศาสนา มาร่วมขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างความสมานสามัคคี และความสงบสุข เมื่อเร็วๆนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ตน เร่งหาแนวทางในการประสานงานร่วมกับภาคีชุมชนคุณธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 22,000 แห่ง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสั่งการดังกล่าว โดยหลักๆ เป็นการดึงภาคีหน่วยงานรัฐ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการให้เกิดกิจกรรมหมุนเวียน โดยใช้หลัก พลัง บวร หรือ บ้าน ศาสนสถานของศาสนาต่างๆ และ โรงเรียน ในการสร้างความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า ตนสั่งการไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศให้ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมเก็บข้อมูลเชิงลึกของชุมชนคุณธรรม ในทุกระดับ ทั้ง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมถึงประสานงานไปยังผู้นำศาสนาทุกศาสนา ในแต่ละพื้นที่ ในการหาแนวทางเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เข้ามาร่วมเป็นภาคี ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ ให้มีการทบทวนและวิเคราะห์บทบาทของชุมชนคุณธรรมแต่ละแห่ง ว่ามีจุดเด่น และจุดด้อยอะไรบ้าง ซึ่งจากข้อมูลก็พบประเด็นปัญหาหลัก คือ ขาดการประสานงานและการเข้ามามีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่นๆ

นับจากนี้ไป ชุมชนคุณธรรมต้องเดินหน้าทำงาน โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติ ปฏิทินกิจกรรม ในวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น และ งานชุมชน ให้มีความชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการทำงานในชุมชนคุณธรรม สร้างกิจกรรม สร้างงาน และอาชีพ และ สร้างรายได้หมุนเวียน ในระดับเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ ตนเน้นย้ำ วัฒนธรรมจังหวัดว่า ข้อสั่งการนี้ ไม่ใช้สั่งไปแล้วเลยตามเลย แต่ให้งานเดินหน้า และรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรายสัปดาห์ เพื่อเสนอ รมว.วัฒนธรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น...