xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าวันนี้ (2 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ และทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากสวนสันติชัยปราการ ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทาง 600 เมตร โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด

โดยในเวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล หน่วยพระราชทาน กอ.รมน. กทม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 2,290 คน ร่วมพิธี ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร จากนั้นจิตอาสาพระราชทานฯ ไปร่วมทำกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามจุดต่างๆ ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีเปิดกิจกรรม นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงเรือที่ท่าเรือพระอาทิตย์สำรวจความเรียบร้อยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 โซน ประกอบด้วย โซน A ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสันติชัยปราการและป้อมพระสุเมรุ โดยขัดล้างทำความสะอาดผนังเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าระยา บริเวณสวนสันติชัยปราการ ระยะทาง 100 ม. และตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะวัชพืช ทาสีม้านั่ง ล้างทำความสะอาดพื้นภายในสวนสันติชัยปราการ และป้อมพระสุเมรุ และโซน B ขัดล้างเขื่อนและทางเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากสวนสันติชัยปราการถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทาง 500 ม. โดยขัดล้างทำความสะอาดผนังเขื่อนล้างทำความสะอาดโคมไฟ ปลูกต้นไม้ในกระถางริมทางเดิน กวาดล้างทางเท้า เก็บขยะวัชพืชริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 400 ม. และทาสีราวกันตกริมทางเดิน ล้างทำความสะอาดโคมไฟ ปลูกต้นไม้ในกระถางริมทางเดิน ขัดล้างราวจับทางลง (ข้างต้นลำภู) ระยะทาง 100 ม. ทั้งนี้ ศูนย์อํานวยการใหญ่ (ศอญ.) ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้บริการอาหารแก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ตลอดวัน

กำลังโหลดความคิดเห็น...