xs
xsm
sm
md
lg

เปิดสระว่ายน้ำ ร.ร.อนุบาลบ้านบึง สอนเด็กเอาตัวรอดจากการจมน้ำตาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"สุเทพ" ร่วมเปิดสระว่ายน้ำ ร.ร.อนุบาลบ้านบึง จัดสอนเด็กว่ายน้ำเป็น เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ลดปัญหาจมน้ำตาย

วันนี้ (29 ก.ย.) นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดสระว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) จ.ชลบุรี พร้อมกล่าวว่า สระว่ายน้ำแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จัดสร้างขึ้นเพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ พร้อมสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียน รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ขนาด 9.5 x 4.5 เมตร จำนวน 1 สระ ขนาด 4.5 x 2 เมตร จำนวน 2 สระ แบ่งออกเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก และสระว่ายน้ำสำหรับเด็กโต พร้อมทั้งอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ครบครัน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การจมน้ำของเด็กไทยในปัจจุบัน จากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560 พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ซึ่งจำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนที่จมน้ำ มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการว่ายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสียชีวิตจากการจมน้ำของนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งยังพบว่า นักเรียนไม่มีแหล่งน้ำที่ดีและเพียงพอที่จะใช้ในการฝึกลอยตัวในน้ำ ไม่มีสระว่ายน้ำ หรือแม้บางแห่งมีแต่น้ำเน่าเสียไม่สามารถที่จะฝึกว่ายน้ำได้

จากข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความปลอดภัยดังกล่าว จึงได้จัดสร้างสระว่ายน้ำขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำเพื่อการเอาตัวรอด ตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” พร้อมทั้งรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้

กำลังโหลดความคิดเห็น...