xs
xsm
sm
md
lg

พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 1- 7 ก.ย. คาดป่วยไข้เลือดออกลดลง แต่ระวังแหล่งเพาะพันธุ์จากพายุฝน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 1- 7ก.ย.คาดแนวโน้มป่วยไข้เลือดออกลดลง หลังป่วยพีคสุดเมื่อก.ค. แต่เตือนช่วงนี้ฝนตก อาจเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพิ่มเติมได้

วันนี้ (1 ก.ย.) กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 ก.ย. 2562 คาดว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะลดลง โดยระบุว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 ส.ค. 2562 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 77,575 ราย เสียชีวิต 81 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 5-14 ปี รองลงมา คือ 15-34 ปี และแรกเกิด-4 ปี ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี จันทบุรี นครราชสีมา เชียงราย และระยอง  จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช่วง ม.ค.–ส.ค. 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานตั้งแต่ต้นปี ส่วนอัตราป่วยตายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยจะเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากพบผู้ป่วยสูงสุดในช่วง ก.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมขังตามภาชนะต่างๆ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้  กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีอาการไข้สูง  ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง  หากจำเป็นให้ใช้เฉพาะยาพาราเซตามอล  โดยห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAID เช่น ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น หากไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้าน ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์  2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง โดยจะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


กำลังโหลดความคิดเห็น...