xs
xsm
sm
md
lg

สิ้น "ม.ร.ว.ถนัดศรี” ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปิดตำนาน เชลชวนชิม "ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์" ศิลปินแห่งชาติ ปี 2551 ด้วยโรคมะเร็ง สิริอายุ 93 ปี

วันนี้ (27 ส.ค.) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้รับรายงานว่า ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) ปี 2551 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อเวลา 11.35 น. ที่โรงพยาบาลเปาโล ด้วยโรคมะเร็งระยะ สิริอายุ 93 ปี โดยญาติอยู่ระหว่างการดำเนินการกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมประสานงานกับ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญกุศล ยังศาลา 10 ในวันที่ 29 ส.ค.62 และตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 62 จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลยังศาลากลางน้ำ

การถึงแก่กรรมของ ม.ร.ว.ถนัดศรี นับเป็นความสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าในวงการด้านการแสดง การร้องเพลง และการเป็นพิธีถือเป็นต้นแบบของวงการบันเทิงอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ในส่วน ของ สวธ. ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) ปี 2551 เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2467 ที่วังเพชรบูรณ์ เป็นผู้มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงยิ่งทั้งด้านการขับร้องเพลง ศิลปะการแสดง การพูด และการเขียนบทความ โดยเฉพาะการขับร้องเพลงไทยสากล มีเทคนิคการร้องเพลงที่เป็นแบบเฉพาะของตนเอง การเอื้อน การออกเสียงเต็มไปด้วยมนต์ขลังทั้งนุ่มนวล อ่อนหวาน มีผลงานเพลงที่ขับร้องอัดแผ่นเสียงรวมกว่า 200 เพลง บางเพลงมีความไพเราะและได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย อาทิเพลงสีชัง ทะเลระทม วานลมจูบ ทำไมหนอ ตราบสิ้นลม วนาสวาท

ทั้งยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับสถานภาพของนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลงให้มีเกียรติ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมรวมทั้งเป็นยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านอื่น ๆ เช่นการทำศูนย์อาหารเชลล์ชวนชิม การจัดรายการครอบจักรวาล จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทความ เป็นพิธีกร เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัท สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นประจำ จากผลงานดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงสีชัง รางวัลเสาโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะจัดรายการดีเด่น รางวัลเมขลาในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น

ม.ร.ว.ถนัดศรี ยังเป็นผู้มีความเมตตา เอื้ออารีต่ออนุชนรุ่นหลัง เป็นศิลปินต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยสากลที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับนักร้องรุ่นใหม่ และเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ปรากฏยั่งยืนสืบไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...