xs
xsm
sm
md
lg

ว.ดุริยางคศิลป์ ผ่านมาตรฐานหลักสูตรระดับสากล "MusiQue" เป็นแห่งแรกในอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ว.ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับโลกจาก "MusiQuE" เป็นสถาบันแรกของอาเซียน ปั้นบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดวงการ-อุตสาหกรรมดนตรี ชี้ยังเติบโตได้ทั้งในและต่างประเทศ

วันนี้ (21 ส.ค.) รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าววิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับสากล ว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ ถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงคุณภาพในการดำเนินงาน โดย ม.มหิดล เริ่มนำเกณฑ์ AUN-QA (Asian University Network - Quality Assessment) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับอาเซียนมาใช้ แต่เพื่อให้สามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับประเทศ ก็ต้องสอนเด็กไทยด้วยมาตรฐานสากล โดยเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาเฉพาะทางในสาขาวิชาดนตรี Music Quality Enhancement (MusiQuE) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทางด้านการประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้านดนตรีของสหภาพยุโรป เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากล

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล กล่าวว่า วิทยาลัยได้รับการประเมินระดับสถาบันเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2560 นับเป็นก้าวแรก แต่ยังไม่เพียงพอ จึงมุ่งเน้นการรับรองหลักสูตรด้วย จึงเสนอเรื่องไปเมื่อ 2561 โดยได้รับการพิจารณารับรองหลักสูตรระดับปริญญาตรีจาก MusiQuE เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการประเมินนั้นมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันดนตรีชั้นนำของโลกมาร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมิน มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมไปถึงองค์กรทางด้านดนตรีภายนอกด้วย ถึงการเรียนการสอน ของวิทยาลัยว่าเป็นเช่นไร โดยมีการตรวจประเมินใน 8 ด้าน ทั้งตัวหลักสูตร ระบบการเรียน ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การประกอบอาชีพ การสื่อสารองค์กร เป็นต้น ถือเป็นสถาบันแรกในอาเซียนที่ได้รับรองหลักสูตรการเรียนการสอนด้านดนตรี

"การรับรองไม่ใช่แค่เพื่อให้หลักสูตรได้มาตรฐาน แต่เป็นการยกระดับให้นิสิตนักศึกษาเรามีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมดนตรียังไปต่อได้ ไม่ใช่แค่เพียงตลาดในประเทศ แต่ยังรวมถึงต่างประเทศด้วย ดังนั้น บัณฑิตเราถ้าผ่านหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับสากล อย่าง MusiQuE ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพได้เป็นอย่างดี และวิทยาลัยจะยื่นเสนอขอประเมินหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อด้วย โดยมาตรฐานจะมีเวลาถึงปี 2568 ซึ่งระหว่างนี้ทางวิทยาลัยก็ไม่หยุดพัฒนา แต่จะปรับปรุงหลักสูตรไปเรื่อยๆ ด้วย ซึ่งทาง MusiQuE ก็แนะนำว่า จะต้องให้นักศึกษามีส่วนร่วมในทุกเรื่องต่างๆ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรด้วย" ดร.ณรงค์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ วิทยาลัยจะพยายามเข้าร่วมกลุ่มกับสถาบันการสอนดนตรีต่างๆ ด้วย เพื่อทำ Brench Mark เพื่อเทียบระดับกันด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...