xs
xsm
sm
md
lg

สิ้น "นิจ หิญชีระนันทน์" ศิลปินแห่งชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สิ้น "นิจ หิญชีระนันทน์" ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้วยโรคชรา สิริอายุ 95 ปี

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นายนิจ หิญชีระนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) ปี2557 ได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 23.00 น. ที่ โรงพยาบาลชลประทาน สิริรวมอายุ 95 ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 20 สิงหาคม เวลา 17.00 น. โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ณ ศาลาจารุมิลินท วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ สวธ. จะมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

สำหรับประวัติของ นายนิจ หิญชีระนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2467 ที่กรุงเทพฯ เป็นผู้นำวิชาชีพและประสบการณ์มาใช้ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทุกจังหวะการดำเนินชีวิตไม่มีวันใดที่จะไม่คำนึงถึงควานสำคัญของสิ่งแวดล้อม บ้านเมืองและความเป็นไทย โดยท่านได้ค้นพบเมืองโบราณ “จันเสน” เมืองโบราณสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีเทคนิคการอ่าน แปล และการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศ เป็นผลให้กรมศิลปากรได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการและงบประมาณในการจุดค้นจากสหรัฐอเมริกา

นายนิจ เป็นผู้ริเริ่ม แนวความคิดเรื่องการ “อนุรักษ์” จุดประกาย ส่งเสริมและแนะนำโครงการจนเกิดเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมถึงงานอนุรักษ์นิวาศสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ครั้งทรงรับราชการเป็นพระราชวรินทร์ (ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ทรงอุทิศถวายเป็นหอพระไตรปิฏกที่วัดระฆังโฆสิตาราม นายนิจ ยังเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่มีหลักการมั่นคงในทุกเรื่องของการนำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซื่อตรง ความถูกต้อง ฯลฯ

นอกจากนี้ นายนิจ ได้สร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แก่งาน คือ มีบูรณาการหลายศาสตร์และหลายมิติ มีบูรณาการหรือการสร้างดุลยภาพระหว่างของเก่าดั้งเดิมกับของใหม่ และงานมีความลุ่มลึก ท่านทำการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากส่วนของการสร้างสรรค์งาน ท่านยังรับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง ให้ความรู้ความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง เผยแพร่ประสบการณ์และผลงานสร้างสรรค์มาในอดีต แก่สถาบันต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) ปี 2557


กำลังโหลดความคิดเห็น...