xs
xsm
sm
md
lg

สอศ.ติวเข้มนักศึกษาอาชีวะ 20 ทีมก่อนโชว์ผลงาน พ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สอศ.ติวเข้มผู้เรียนอาชีวะ 20 ทีมในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมกำหนดให้นักศึกษาโชว์ผลงาน พ.ย.นี้

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น ระยะที่ 2 (รอบ 20 ทีม) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ

ดร.ประชาคม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา SMEs โดยถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิม ให้สามารถดำรงอยู่และมีความก้าวหน้า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันจะทำให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการระยะที่ 1 ให้กับทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน 100 ทีม เมื่อวันที่ 21 - 24 ก.ค.ที่ผ่านมา จ.ระยอง โดยได้คัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่นให้เหลือ จำนวน 20 ทีมๆละ 6 คน ประกอบด้วยครูที่ปรึกษา 1 คน และนักศึกษาชั้น ปวช.หรือ ปวส.จากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีความสนใจเดียวกันคืออยากจะประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น ระยะที่ 2 โดยการคัดเลือกดังกล่าว ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสอศ. ทั้งนี้ สัดส่วนสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจของแต่ละภาค มีดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยเทคนิค สุวรรณภูมิ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัย การอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาคใต้ จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคพังงา ภาคกลาง จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกและกทม. จำนวน 1 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยพณิชยการบางนา และภาคเหนือ จำนวน 5 ทีม ได้แก่ ทีมธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

อย่างไรก็ตาม ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ทีมธุรกิจทั้ง 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้มีทักษะและองค์ความรู้เชิงลึกในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยหลังจากการอบรม คณะที่ปรึกษาธุรกิจจากสอศ.จะลงพื้นที่ในสถานศึกษาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ทีมธุรกิจดีเด่น ทั้ง 20 ทีม อีกครั้งก่อนจะดำเนินการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น 20 ทีม ในเดือนพ.ย. นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...