xs
xsm
sm
md
lg

"อาชีวะ-อีซูซุ" พัฒนากำลังคนป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"อาชีวะ-อีซูซุ" พัฒนากำลังคนสาขาเทคโนโลยียานยนต์ ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูสาขาช่างยนต์ จำนวน 154 คน ที่ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยี ยานยนต์อีซูซุ” เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรครูด้านเทคโนโลยียานยนต์ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านยานยนต์ของประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีมอบชุดรถยนต์เพื่อการศึกษา 5 ชุดให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย

ดร.ประชาคม กล่าวว่า โครงการนี้สร้างโอกาสพัฒนาขีดความสามารถให้บุคลากรครูสาขางานช่างยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์อีซูซุไปถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนถือเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการร่วมกันผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากรครูสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 154 คน จากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ จำนวน 154 แห่ง และ บริษัทฯ ยังได้มอบชุดรถยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 5 ชุดให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความรู้ใหม่ ๆอยู่เสมอตลอดจนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

ด้าน มร.โทชิอากิ กล่าวว่า กว่า 10 ปี ที่กลุ่มอีซูซุร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมอบสื่อการเรียนการสอนกว่า 250 ชุด ให้แก่สถานศึกษา เป็นการสนับสนุนเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาช่างยนต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนที่จะเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์องค์กร คือ “วิถีอีซูซุ : ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”
กำลังโหลดความคิดเห็น...