xs
xsm
sm
md
lg

กรมหม่อนไหม จัดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็วๆ นี้ กรมหม่อนไหม ได้จัดงานแถลงข่าวงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562ภายใต้แนวคิด “ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน”สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะอนุรักษ์ สืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย และส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานนอกจากเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการหม่อนไหมของไทย ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไปพร้อมกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมผ้าไหมไทยที่ทรงคุณค่า ทั้งยังปลูกฝังให้คนไทยทั้งชาติได้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกันรักษาชื่อเสียงของไหมไทยอันมีแหล่งกำเนิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานในพิธีและมีนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน 4 ชนิด, การจัดแสดงผลงานที่ชนะจากการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2562 จำนวน 26 ประเภท, ผลงานการประกวดผ้าไหมอาเซียน, จัดแสดงผลงานการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกาย โครงการ The old Siam Designer Award 2019 ซึ่งใช้ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานเป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบตัดเย็บจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ กระบวนการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน การตรวจสอบผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ด้วยการ Scan QR CODEการจัดแสดงผ้า เช่น ผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ ผ้าโบราณราชสำนัก ผ้าทอมัดหมี่ภูไท ผ้าแพรวา และการจัดแสดงชุด Miss Belgium (พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จฯ) การจัดแสดงผลงานวิจัยด้านหม่อนไหม ผลงานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหม และหน่วยงานอื่นๆ

รวมถึงออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกว่า 200 ร้านจากทั่วประเทศที่ผ่านการประกวดตรานกยูงพระราชทานทั้ง 4 ชนิดและกิจกรรมการแสดง การสาธิตที่น่าสนใจตลอดงาน โดยผู้เข้าชมงานสามารถร่วมสนุกถ่ายภาพและ Check In พร้อมรับของที่ระลึกภายในงานอีกด้วย
สำหรับงาน“ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562”ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน”กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ค.- 4 ส.ค.62 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณฮอลล์6-7 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม ช้อปผ้าไหมที่ได้รับมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากฝีมือเกษตรกร กว่า 200 ร้าน ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมโทร. 1275


กำลังโหลดความคิดเห็น...