xs
xsm
sm
md
lg

“อิทธิพล” ไฟแรงนัดถก บิ๊ก วธ.หลังประชุม ครม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“อิทธิพล” ไฟแรงนัดถก บิ๊ก วธ. อัพเดทงานหลังประชุม ครม.

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้าพบ  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม   เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของกรมต่างๆ โดยในส่วนของ สำนักงานปลัด วธ. ได้นำเสนอ โครงการต่อเนื่อง ที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ   โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เฟสที่ 2  โดยมีแผนการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม สัมมนาและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ อาคารโรงละครแห่งใหม่ และอาคารศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาล ซึ่ง ตั้งเป้าหมายจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 รวมทั้งโครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะต้องเร่งรัดให้ตกแต่งภายในแล้วเสร็จ และเปิดภายในปี 2563

 อีกทั้งยังได้เตรียมการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงโขน กิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ถวายพระพร และการจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำความดีเพื่อชุมชน   

ปลัด วธ. กล่าวว่า รมว.วัฒนธรรม พร้อมทำงานทันที ภายหลัง นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาล โดย ได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ วธ.  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหารือ ถึงแนวทางการดำเนินงานตามมติ ครม. และให้แต่ละหน่วยงานความคืบหน้าภารกิจของกรมต่างๆ ขณะเดียวกันเปิดกว้างให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เต็มที่ ซึ่งตนพร้อมรับนโยบายของ รมว.วัฒนธรรม สู่การปฏิบัติ ทั้ง การสร้างค่านิยมไทย  การฟื้นฟูมารยาทไทย การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ใช้งานวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ คิดว่าการทำงานจะราบรื่น และไม่มีปัญหา แต่อย่างใด


กำลังโหลดความคิดเห็น...