xs
xsm
sm
md
lg

พยากรณ์โรคสัปดาห์นี้ ระวัง "โรคอาหารเป็นพิษ" ระบาดเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 14-20 ก.ค. ระวังป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เหตุเป็นช่วงเปิดเทอม มีเทศกาลงานบุญ ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้ว 5.7 หมื่นราย

วันนี้ (13 ก.ค.) กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ค. 2562 เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ โดยระบุว่า

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 8 ก.ค.2562 พบผู้ป่วยแล้ว 57,140 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 15-24 ปี รองลงมาอายุ 65 ปีขึ้นไป และอายุ 55-64 ปี ตามลำดับ  ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ เกิดในโรงเรียน มีผู้ป่วยรวม 70 ราย  จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน เกิดในโรงเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ ทัศนศึกษาดูงานและการประชุมสัมมนา เนื่องจากจะมีการประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก จึงมักเตรียมอาหารล่วงหน้าเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือข้ามวัน

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม มีการประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลงานบุญ ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดมักมีการประกอบอาหารรับประทานร่วมกัน  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนว่า ควรเลือกรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนในการประกอบอาหารปริมาณมาก ควรยึดหลักสุขอนามัยของผู้ปรุงและสุขาภิบาลอาหาร เช่น น้ำ วัตถุดิบ และภาชนะใส่อาหาร ต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน ที่สำคัญ อาหารควรปรุงสุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ เก็บถนอมอาหารอย่างถูกวิธี และก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

สำหรับอาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ปวดศีรษะ คอแห้งกระหายน้ำ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมากๆ ผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกหมดสติได้  การช่วยเหลือเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...