xs
xsm
sm
md
lg

ประกันสังคมเร่งร่างเกณฑ์ รองรับสิทธิ "บาดเจ็บจากงาน" ขยายวงเงินจนสิ้นสุดการรักษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกันสังคม เร่งร่าง กม.ลูกรองรับ ขยายค่ารักษาบาดเจ็บจากการทำงานในกองทุนเงินทดแทนจาก 2 ล้านบาท เป็นจนสิ้นสุดการรักษา ด้าน คปค.เสนอจ่ายเบื้องต้น 5 แสนบาท หากรุนแรงต้องให้จนสิ้นสุดการรักษาตามกฎหมายกำหนด

วันนี้ (11 ก.ค.) นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ลูกจ้างเมื่อประสบอันตราย บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน จะมีกองทุนเงินทดแทน ให้การดูแลค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท แต่หากการเจ็บป่วยมีลักษณะที่รุนแรงหรือเรื้อรังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท แต่จากการออก พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่กำหนดเป็นจนสิ้นสุดการรักษา ดังนั้น สปส.จึงได้ยกร่างกฎหมายลูกกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อรองรับกฎหมายใหญ่

นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า ขณะนี้ประกันสังคมอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายลูกเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นว่าหลักเกณฑ์ไขที่จะออกมานั้นเป็นอย่างไร แต่เครือข่ายจะมีการติดตามอย่างแน่นอน แต่หลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็น คือ เมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน การจ่ายเงินค่ารักษาเบื้องต้นควรเริ่มที่ 5 แสนบาท และหากเจ็บป่วยรุนแรงควรได้รับค่ารักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 5 หมื่นบาท และขยับเป็นขั้นบันไดตามความรุนแรงที่แพทย์วินิจฉัย เช่น 3.5 แสนบาท 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท เป็นต้น

นายมนัส กล่าวว่า ไม่ใช่แค่เรื่องการเจ็บป่วยจากการทำงานเท่านั้น สิ่งที่ คปค.จะเดินหน้าเรียกร้อง ยังมีเรื่องของกองทุนว่างงานที่ยังมีเงินค้างอยู่สองแสนล้านบาท ขณะที่มีคนว่างงานอยู่ 4 แสนกว่าคน สะท้อนว่าการเบิกจ่ายเงินกองทุนว่างงานนั้นยากลำบากเกินไปหรือไม่ ตรงนี้ควรจะต้องมีการออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ เพื่อให้คนว่างงานตามสิทธิได้เข้าถึงเงินกองทุนด้วย รวมถึงเรื่องของกองทุนบำนาญชราภาพว่าอนาคตถ้าหากเศรษฐกิจไม่ดี ควรจะให้ลูกจ้างสามารถขอเงินนำออกมาใช้ก่อนได้หรือไม่ โดยอาจกำหนดเป็นเฟอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถนำออกมาใช้ได้เท่าไร


กำลังโหลดความคิดเห็น...