xs
xsm
sm
md
lg

อภ.เก็บดอก “กัญชา” อีกล็อต 5 ก.ค.นี้ ลั่นสิ้นเดือนได้น้ำมันหยดใต้ลิ้น 2.5 พันขวด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อภ.เตรียมเก็บเกี่ยวดอกกัญชาอีกล็อต 5 ก.ค.นี้ พร้อมลุยสกัดน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น คาดสิ้นเดือนได้ 2.5 พันขวดแน่นอน ใช้ในผู้ป่วยที่จำเป็นและโครงการวิจัยผ่านกรมการแพทย์ เล็งขยายทำระดับกึ่งอุตสาหกรรมในเฟส 2 เพิ่มพื้นที่ปลูก ทั้งแบบอินดอร์และโรงเรือน ปรับปรุงสายพันธุ์ในปี 63 ช่วยได้น้ำมันกัญชาเกือบ 2 แสนขวด ด้าน อย.-ป.ป.ส.ตรวจความปลอดภัย พบได้มาตรฐานตามกำหนด

วันนี้ (4 ก.ค.) ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ภญ.กรพินธุ์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมด้วยนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นำเจ้าหน้าที่ อย.และ ป.ป.ส.มาตรวจเยี่ยมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของ อภ. โดยเฉพาะเรื่องการจัดระบบการเพาะปลูกและระบบความปลอดภัยของโครงการระยะที่ 1 ตามที่ อภ.ได้ขออนุญาตไว้ และเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงตรวจสอบสถานที่ว่า อภ.ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ สำหรับมาตรการกำกับดูแลการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ อภ.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล โดยมีหน้าที่ตรวจรับและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และผลผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติความปลอดภัยที่ดี (GSP) ตลอดทั้งกระบวนการอย่างเคร่งครัด อาทิ จัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงสถานะการเพาะปลูกและผลผลิตกัญชา การเก็บรักษากุญแจสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์และผลผลิต จัดทำรายงานประจำเดือนและปีให้อย. การเก็บรักษา จำหน่าย และทำลายต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผอ.อภ. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราพื้นที่รอบอาคาร 24 ชั่วโมง ดูแลการเข้าออก โดยบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าพื้นที่เพาะปลูก ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อน

ภญ.นันทกาญจน์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้านั้น อภ.ได้เก็บเกี่ยวดอกกัญชาที่เติบโตและมีสารสำคัญสมบูรณ์เต็มที่ไปแล้ว 2 รอบ และมีแผนจะเก็บเกี่ยวอีกในวันที่ 5 ก.ค.นี้ และได้นำกัญชาที่เก็บมาแล้วไปผึ่งให้แห้งและดำเนินการตามมาตรฐานของ อภ. เพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น คาดว่าปลาย ก.ค.นี้ จะได้ผลผลิตประมาณ 2,500 ขวด กระจายสู่ระบบของโรงพยาบาล ผ่านกรมการแพทย์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโครงการวิจัยต่างๆ รวมถึงใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดกัญชาต่อไป และจากนี้จะดำเนินการโครงการในระยะที่ 2 เป็นการดำเนินการในระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยจะขยายพื้นที่ปลูกเป็นแบบ Indoor และแบบ Greenhouse พร้อมดำเนินการปรับปรุงสายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ลูกผสม ให้ได้สารสำคัญที่เหมาะสม และสามารถปลูกในสภาพอากาศของไทยได้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตเป็น 150,000-200,000 ขวด ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการปลูกได้ในต้นปี 2563

ภญ.กรพินธุ์กล่าวว่า อย.ได้เข้ามาตรวจสอบสถานที่ที่ขอรับใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามที่ อภ.ได้มีการขออนุญาตไว้ ซึ่งพบว่า อภ.มีความพร้อมและดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่ อย.กำหนดไว้ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น มีระบบกล้องวงจรปิด ตรวจสอบการเข้าออก 24 ชั่วโมง มีการจำกัดบุคคลเข้าสถานที่ มีระบบการสแกนนิ้วมือด้วยเครื่อง finger scan ตั้งรหัสผ่านให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีการติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกก่อนได้รับอนุญาต มีการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก เพื่อป้องกันการลักลอบนำกัญชาออกนอกระบบ รวมถึงได้มีการจัดทำระบบออนไลน์กล้องวงจรปิดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และในกระบวนการปลูกดังกล่าวองค์การฯมีระบบการควบคุมที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งองค์การฯ เป็นต้นแบบของการดำเนินการและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ด้านนายเพิ่มพงษ์ กล่าวว่า ป.ป.ส.มีภารกิจควบคุมไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด และจากการมาตรวจเยี่ยมพื้นที่การปลูกกัญชาของ อภ.พบว่า มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยเป็นอย่างดี มีการพัฒนาและความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยนำแนวทางการปลูกมาจากการศึกษาที่ต่างประเทศ รวมถึงยึดหลักวิชาการที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดมาใช้กับโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่ป.ป.ส.กำหนดไว้ ถือเป็นต้นแบบที่ดี และเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนทั้งเรื่องการปลูก การวิจัย ตามมาตรฐานเมดิคัลเกรด เพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปแนวทางทางเดียวกันและสอดคล้องกัน และในโอกาสต่อไป ป.ป.ส.จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เพื่อจัดทำทุกอย่างให้เป็นระบบ และร่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการที่จะดำเนินการให้ถูกต้องทั้งในเรื่องของการปลูกและการนำไปใช้ต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...