xs
xsm
sm
md
lg

เฮ!!บอร์ดกองทุนเสมาฯอนุมัติ 25 ล้านบาทจ่ายคืนให้นักศึกษา-ครู 311 รายที่ไม่ได้รับเงินเพราะถูกโกง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ดกองทุนเสมาฯ อนุมัติจ่ายเงินกว่า 25 ล้านบาท คืนนักศึกษาพยาบาล-ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์ 311 คน ที่ไม่ได้เงินหลังมีเจ้าหน้าที่โกงเงินกองทุน ยันจ่ายเงินโปร่งใสสั่งจ่ายตรงชื่อผู้รับ เผยวันที่ 8 ก.ค.เริ่มทยอยมอบเงินคืน พร้อมมีมติยกเลิกนำเงินกองทุนจ้างครู แต่ให้สพฐ.ไปดำเนินการต่อเอง

วันนี้ (28 มิ.ย.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอทำความตกลงเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินทุนดำเนินการจ้างบุคลากร ที่ยังไม่ได้รับเงินจากกรณีเกิดปัญหาการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือตอบกลับว่าให้คณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตพ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ได้แจ้งไปยังสถาบันพระบรมราชชนก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินและแจ้งมายังกองทุน โดยพบว่ามีนักศึกษาและครูที่ไม่ได้รับเงินกองทุนทั้งสิ้น 311 คน เป็นเงิน 25,029,734 บาท แบ่งเป็น นักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก 26 แห่ง จำนวน 252 คน เป็นเงิน 14,970,000 บาท และครู จำนวน 59 คน เป็นเงิน 10,059,734 คน ดังนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบิกเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเพื่อจ่ายให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินต่อไป

“นักศึกษาและครู แต่ละคนจะได้รับเงินไม่เท่ากันบางรายอยู่ที่ 8-9 หมื่นบาท บางรายอยู่ที่แสนกว่าบาท ซึ่งการเบิกจ่ายเงิน ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินโดยตรง ซึ่งได้มอบให้ผมไปหาแนวทางดำเนินการเบิกจ่าย แต่เบื้องต้นในวันที่ 8 ก.ค.จะมีการมอบเงินให้กับบางรายที่มีการตรวจสอบข้อมูลเอกสารเรียบร้อย ซึ่งการเบิกจ่ายเชื่อมั่นได้ว่ามีความรัดกุม จะไม่มีปัญหาเช่นที่ผ่านมาโดยทางธนาคารกรุงไทยจะสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อผู้รับโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในส่วนการจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่ได้มีการพิจารณาเนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนกจะเปิดการศึกษาในวันที่ 1 ส.ค.จึงยังไม่ได้มีการส่งรายชื่อมาให้กองทุน แต่กรณีการจ่ายเงินให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นั้น ที่ประชุมมีมติว่าจะไม่มีการนำเงินกองทุนเสมาฯมาจ่ายเพื่อจ้างครูอีก โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะต้นสังกัดดำเนินการจัดหางบประมาณจ้างครูต่อไปเอง”นายการุณ กล่าว

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนความคืบหน้ากรณีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนความผิดทางละเมิดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 10 กว่าราย และคาดว่าจะสามารถสรุปผลการสืบได้ในเดือนก.ย.นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...