xs
xsm
sm
md
lg

สานฝันโอกาสการศึกษา กสศ.เปิดตัว 2,053 นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นแรก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดตัวนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นแรก 2,053 คน กสศ.จัดทีม มจธ.ร่วมประกบติดตามจนจบการศึกษา วางแผนต่อรับรุ่นที่ 2 แต่ยังห่วงเรื่องงบฯ ขณะที่ ตัวแทนนักศึกษา วอนนายกฯลุงตู่ ไม่ทิ้งเด็กๆ หนุนทุนสายอาชีพให้เด็กยากจนทุกปี เปิดโอกาส มีงานทำ สานความฝันให้เป็นจริง

วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่อาคารเดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดเวที "ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" โดยมีนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 ผู้บริหาร ครูและอาจารย์จากสถานศึกษา 36 แห่งเข้าร่วม โดย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ.กล่าวว่า ตามสถิติพบว่าแต่ละปีเด็กประมาณ 7 แสนคน ในจำนวนนี้ 1 แสนคนมีฐานะยากลำบากและมีเพียง 5,000 คนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กสศ.ต้องการเข้ามาลดช่องว่างจุดนี้เกิดเป็นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สนับสนุนให้เรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกและได้คัดเลือกผู้รับทุนรุ่น 1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมโครงการ 36 สถาบัน 26 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีผู้รับทุน 2,053 คน แบ่งเป็น ผู้รับทุนในประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่อง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา (ทุน 5 ปี) จำนวน 922 ทุน และประเภท ปวส./อนุปริญญา (ทุน 2 ปี) จำนวน 1,131 ทุน เข้าศึกษาต่อใน 30 สาขาวิชาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ โดยสาขาวิชาวิชาที่มีจำนวนผู้รับทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาเครื่องกล จำนวน 286 ทุน สาขาเกษตรศาสตร์ จำนวน 220 ทุน สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 200ทุน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 163 ทุน และสาขาไฟฟ้า จำนวน 161 ทุน

"นักศึกษาผู้รับทุนทุกคนมาจากครอบครัวยากลำบาก ซึ่งเราก็พบว่านอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจก็ยังมีปัญหาอื่นๆแฝงมาด้วย จุดนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการเรียน ซึ่ง กสศ.มีเป้าหมายให้ทุกคนจบการศึกษาและทำงานเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ดังนั้น การดูแลเมื่อเข้ามาในสถาบันจะต้องมีอาจารย์ช่วยดูแลแทนพ่อแม่ด้วย ซึ่ง กสศ.ก็จะมีทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลนักศึกษาทุนจนจบการศึกษาด้วย ส่วนการเตรียมความพร้อมคัดเลือกนักศึกษาทุน รุ่นที่ 2 นั้น ก็อยู่ระหว่างการเริ่มเตรียมการ แต่ กสศ.ยังมีความห่วงใยในเรื่องของงบประมาณ เพราะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งอาจจะทำให้การอนุมัติงบประมาณล่าช้า จึงกังวลว่าอาจจะกระทบต่อการเชิญชวนเด็กมาร่วมโครงการ"นพ.สุภกร กล่าว

ด้าน รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.ในฐานะคณะทำงานติดตามผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กล่าวว่า ในการติดตามดูแลนักศึกษาทุนฯ จะนำประสบการณ์ที่มีมาเน้นการดูแลให้นักศึกษาจนจบการศึกษา เบื้องต้นจะมีการประสานกับสถาบันที่นักศึกษาให้มีอาจารย์ประกบนักศึกษาใกล้ชิด และมจธ.ส่งทีมอาจารย์ลงพื้นที่ทุก 2 เดือน พร้อมกันนี้จะมีการติดตามผ่านระบบออนไลน์ ให้นักศึกษาทำรายงานเล่าเรื่องราวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการประเมินสภาพปัญหาของนักศึกษาในขั้นต้น ขณะเดียวกัน จะเข้ามาดูแลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะตรงตามที่ภาคประกอบการต้องการ เรียนจบมีงานทำ

ด้าน น.ส. กัลยาภรศ์ เตาวะโต ชั้นปวส.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนสตูล นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 1 กล่าวว่า ตนมีชีวิตที่ลำบาก ไม่มีพ่อแม่ที่คอยดูแลไม่ได้รับความอบอุ่นอย่างคนอื่นๆ ฐานะทางบ้านยากจน หนูเป็นพี่คนโตในบ้าน ที่ต้องดูแลน้องๆอีก 3 ชีวิต น้องคนแรกอายุ15ปี คนที่2 อายุ4ขวบ คนที่3 อายุเพียง2ขวบ ไม่มีเสาหลักที่พึ่งพิงได้ แต่มีความฝันเหมือนกับคนอื่นๆ รักงานบริการที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส สอบติดมหาวิทยาลัย 3 แห่ง แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม ทางบ้านไม่มีเงินจะส่งแล้ว ภาระที่บ้านก็มากมายที่ต้องรับผิดชอบ นอนร้องไห้คนเดียวทุกคืน จนได้เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกสศ. จึงตัดสินใจสมัครโดยที่ไม่ลังเลเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับอนุปริญญา และจะได้ทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงเพื่อจะดูแลทุกคนในครอบครัวได้

“หนูขอให้รัฐบาล นายกรัฐมนตรีสนับสนุนทุนนี้ให้แก่รุ่นน้องๆหนูทุกปี อย่าทิ้งพวกเรา ยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกมาก ที่มีความฝัน อยากมีงานที่ดีทำ แต่ความยากจนเป็นอุปสรรค ไม่ได้เรียนต่อ ต้องมีชีวิตอยู่กับความยากจนไม่มีจบสิ้น มันทุกข์มากนะคะ คนที่มีฝันแต่ทำให้เป็นจริงไม่ได้ ส่วนหนูได้โอกาสในชีวิตแบบนี้แล้ว จะทำความฝันให้เป็นจริง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นน้องต่อไปค่ะ”น.ส.กัลยาภรศ์ กล่าว

สำหรับภายในงาน มีกิจกรรม Youth Talk ตัวตน ความฝัน ความหวังและอนาคตโดยตัวแทนนักศึกษาทนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 จำนวน 4 คนเล่าถึงปัญหาที่ประสบและโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับจากทุน กสศ.ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิต และมีพิธีมอบเข็มทุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...